Hva mener vi om

Høringssvar, pressemeldinger, avisinnlegg og brev som sier noe om hvor Akupunkturforeningen står fagpolitisk i ulike saker.

om moms på akupunktur

Pressemelding  Vg-nett   Alternativ.no  Brev til Finansdepartementet  Høringssvar om moms

om akupunktur og refusjon

Akupunkturbehandling gir ingen trygderefusjon
Trygderefusjon gis heller ikke når du som pasient går til en fysioterapeut med driftsavtale. Akupunkturforeningen forventer av alle sine medlemmer at de følger NAVs henstilling. NAV sier: "Vi ser at flere og flere fysioterapeuter tar videreutdanning i akupunktur." "Akupunkturbehandling skal holdes atskilt fra fysioterapibehandling. Det finnes ingen takst som dekkes av folketrygden for denne behandlingen. Hvis det avdekkes at kombinasjon av fysioterapi og akupunktur har forekommet for trygdens regning, vil dette føre til avkorting av oppgjøret og eventuelt andre og strengere reaksjoner" (NAV, juli 2007)

Akupunkturforeningen støtter derfor ikke krav fra manuellterapeutene

i kjølvannet av debatten om Snåsamannen

Pressemelding  Aftenposten  Nordlys

om utdanning

Bachelor i akupunktur  aftenposten300508  Brev til NOKUT

om autorisasjonsordningen

Høringssvar til Helsedirektoratet

om akupunktur-juks

{F6AA7E35DF5C}

Adresseavisa  Pressemelding  {F6AA7E35DF5C} Østfold

Velg en NAFO-akupunktør i stedet