Bidrag til deQI

Vi tar gjerne imot artikler om teori og klinisk praksis, kasuistikker, fagartikler, fagpolitiske innlegg, debattinnlegg, bokomtaler, og ellers alt som kan være av interesse for leserne. Enkelte artikler vil også publiseres her på hjemmesiden. Hvis artikkelforfattere ikke ønsker at artikler skal kunne publiseres på hjemmesiden i tillegg til deQI, ber vi om at det opplyses om når artikkelen sendes inn.

Vil gjør oppmerksom på at vi ikke godkjenner en artikkel eller et innlegg før vi har fått anledning til å lese det ferdige resultat. Alle artikler og innlegg vil være gjenstand for en redaksjonell vurdering.

Teknisk informasjon:
Artikler og innlegg sendes elektronisk i word-dokument, eller brennes på CD for Macintosh eller PC og sendes til haanens@online.no.

Artikler skal inneholde artikkeloverskrift, ingress og undertitler. Kilder skal oppgis dersom dette benyttes.

Eventuelle foto sendes også elektronisk, høyoppløst i jpg- eller tif-format. Legg ved bildetekst, og oppgi navn på fotograf. Foto kan også brennes på CD og sendes til Akupunkturforeningen, Kongensgate 12, 0153 Oslo.

Vi gjør oppmerksom på at signerte artikler og innlegg står for forfatterens egne synspunkter, og behøver ikke være i samsvar med foreningens syn. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser.