Norske doktorgrader

I 2004 kom den aller første norske doktorgraden i akupunktur. Terje Alræk ved Universitetet i Bergen var først ut. Deretter fulgte Arne Johan Norheim ved Universitetet i Tromsø i 2005, He Dong ved Universitetet i Oslo i 2008, g Roar Jensen ved Universitetet i Bergen og Einar K. Borud ved Universitetet i Tromsø i 2010. Før det, i 2003, tok Gry Sagli ved Universitetet i Oslo doktorgraden på norske akupunktørers bruk av kinesisk medisinske uttrykk.

Terje Alræk

De siste årene har det også i Norge vært forsket på akupunktur. Den første norske doktorgraden tatt av en akupunktør på temaet akupunktur var det et medlem i AKupunkturforeningen, Terje Alræk, som stod for. Han tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2004. Hans doktorarbeide fokuserte på akupunktur for urinveislidelser. 

Her er noen av Alræks publiserte artikler om dette temaet. 

alraek1(2000), alraek2 (2001), alraek3 (2002) og alraek4 (2003).

Arne Johan Norheim

Den andre norske akupunktøren som tok doktorgraden på akupunktur var Arne Johan Norheim ved Universitetet i Tromsø i 2005.

Temaet for hans doktorgradsarbeide var: 

Akupunktur i helsetjenesten. Holdninger til og erfaringer med akupunktur.  

Gry Sagli 

Gry Sagli tok i 2003 doktorgrad i temaet "Acupuncture Recontextualized" - The Reception of Chinese Medical Concepts among Practitioners of Acupuncture in Norway. (ISBN 0806-3222 - unipubforlag - Acta Humaniora no 167 - Faculty of Arts, University of Oslo). 

Her er Saglis publikasjonsliste pr. november 2007:

Sagli, Gry 2006 “Kinesiske akupunkturbegreper i norsk helselandskap: en studie fra akupunkturundervisning i Norge”, i Ingstad, Benedicte og Grimen, Harald (red.) Kulturelle perspektiver på sykdom og helse, Universitetsforlaget: 57-81. 

Sagli, Gry 2003. Acupuncture Recontextualized: The Reception of Chinese Medical Concepts among Practitioners of Acupuncture in Norway. Ph D thesis. Acta Humaniora, Unipub. Faculty of Arts no.167, ISSN 0806-3222, University of Oslo. 316s. 

Sagli, Gry 2001. "Chinese medical concepts in biomedical culture: the case of acupuncture in Norway", Jütte, R., Eklöf. Nelson, M (red.) Historical Aspects of Unconventional Medicine. Approaches, Concepts, Case Studies EAHMH (European Association for the History of Medicine and Health) Network Series: 211-226. 

Sagli, Gry, P. Guldbrandsen og P. Fugelli 1998. “Leger og andre utøvere av akupunktur i Norge- utdanning, teoriforankring og praksis”, Tidsskrift for Den norske lægeforening 19/1998, s. 2948-52.

Sagli, Gry 1997. “Når jernrisbollen slår sprekker: Medisin, helse og økonomiske reformer” Bekkevold, Jo Inge og Hjellum, Torstein (red) Den kinesiske utfordringen Tano Aschehoug s. 146-159. 

Hovedfagsoppgave som del av hovedfag i kinesisk ved Universitetet i Oslo (1992):

An introduction to an introduction to traditional Chinese medicine: Yixue sanzijing (The Three-character Classic of Medicine). 

He Dong

I mai 2008 fikk He Dong sin doktorgrad i akupunktur ved Universitetet i Oslo. 

Tema for hennes doktorgradsarbeid var:

Effect of Acupuncture on Smoking Cessation and Chronic Neck and Shoulder Pain

Roar Jensen

I mars 2009 tok Roar Jensen sin doktorgrad på akupunkturbehandling som behandling av langvarige knesmerter.

”Patellofemoral pain syndrome - Studies on a treatment modality, somatosensory function, pain and psychological parameters”

Langvarige smerter i fremre del av kneet plager mange unge aktive personer. Flere undersøkelse viser at ca. 20% av unge aktive personer til enhver tid kan være plaget med denne tilstanden. Når ingen annen årsak til smerten er funnet, som bruskskade, leddbåndskade, meniskskade eller betennelser i eller nært kneet, blir tilstanden ofte kalt Patellofemoralt smertesyndrom. Typisk for denne tilstanden er smerter ved gange i nedoverbakke og trapper, huksittende og vedvarende sitting med bøyde knær.

Det finnes ingen god forklaring på hvordan og hvorfor smerten oppstår. Mange undersøkelser antyder at det kan være forårsaket av manglende muskelkontroll i hofte og lårmuskulaturen. Dette fører til uheldig stress på små leddflater under kneskålen. I denne doktorgradsavhandlingen har nervesystemet som formidler smerte blitt undersøkt.

Avhandlingen viser at mange personer med tilstanden har et feilfungerende nervesystem som kan forårsake eller vedlikeholde knesmerten. I tilegg viser psykologiske tester at mange av disse pasientene sliter med nedstemthet, uro og generelt nedsatt livskvalitet. Behandling med akupunktur har vist seg å kunne påvirke smertetilstander i muskelskjelettsystemet og nervesystemet.

Avhandlingen demonstrerer at akupunktur har en gunstig effekt på både smerte og knefunksjon.

 

Einar K. Borud

Den 26. april 2010 disputerte Einar Borud til doktorgrad i akupunktur i emnet akupunktur på kvinners hetetokter i forbindelse med overgangsalderen.

"The ACUFLASH study. Acupuncture treatment for postmenopausal hot flashes. Can traditional Chinese acupuncture in addition to self-care reduce hot flash frequency and intensity, compared with self-care alone?"

- Det synes helt klart at akupunktur har en positiv effekt på denne typen plager. Og at effekten reduseres når behandlingen avsluttes, sier Borud. 

Acuflash-studien ble lagt fram i 2008. 206 kvinner, hvorav halvparten mottok akupunkturbehandling, deltok i undersøkelsen. Etter tre måneder oppga de som fikk akupunktur at plagene var redusert med 50 prosent, både når det gjaldt intensitet og hyppighet. For gruppen som ikke fikk akupunkturbehandling ble det rapportert 27 prosent reduksjon i intensitet og 28 prosent reduksjon i antallet hetetokter i løpet av ett døgn. Disse kvinnene fikk bare gode råd som kunne redusere plagene.

- Bruk av akupunktur gir raske resultater i disse tilfellene, konkluderer Einar K. Borud. Han ble cand.med i 1981, og arbeider i dag som kommunelege og helsesjef i Fet kommune. Borud har også mastergrad i folkehelsevitenskap.