Bivirkninger

Aktuelle artikler :


Chung, Bul, Mills: Adverse effect in acupuncture (review)
Canadian Family Physician, 2003;49:985-989

Søk opp til 2002, 34 studier. Mellom 6% og 15% av pasientene opplever mindre bivirkninger. Noen få tilfeller beskriver alvorlige bivirkninger som pneumothorax, ryggmargsskader, hepatitis, betennelser.

Fra det tyske forskningsprogrammet på akupunktur:


Melchart, Weidenhammer, Streng et al.: Prospective investigation af adverse effects of acupuncture in 97 733 patients. Arch intern med 2004;164, jan

Tysk multisenter studie med pasienter fra nesten 10 000 leger.
Mindre bivirkninger ble rapportert hos 6936 pasienter (7,1%)  De vanligste var smerte fra nåler (3,28%) og hematoma (3,19).

5 potensielle alvorlige bivirkninger ble rapportert hos 6 pasienter:
Pneumothorax (2), forverring av depresjon, akutt høyt blodtrykk, sjokk og akutt astmaanfall.

Enkeltartikkel:

Ernst, Strzyz, Hagmeister: Incident of adverse effects during acupuncture therapy. Complementary therapies in medicine 2003 11(2):93-97

Inkluderer 409 pasienter med 3535 behandlinger fra 13 allmennlegesentre og 16 andre behandlere i Tyskland. Bivirkninger ble rapportert in 402 behandlinger (11,4%) hos 153 forskjellige pasienter: små blødninger (2,9%), blodansamlinger (2,2%), svimmelhet (1% , andre system symptomer (2,7%).