Høyskolen Kristiania bachelor akupunktur (tidligere Akupunkturhøyskolen)

Besøksadresse: Prinsens gate 7-9, 0152 Oslo
Postadresse:
Postboks 1190 Sentrum, 0107 Oslo
 
Epostadresse:
studier@kristiania.no

Hjemmeside: http://kristiania.no/studie/akupunktur

Akupunkturhøyskolen ble etablert i 1984.

I 2008 godkjente NOKUT bachelorgrad i akupunktur ved Akupunkturhøyskolen.

I 2010 skiftet Akupunkturhøyskolen AS eiere og ble en del av stiftelsen Campus Kristiania og innlemmet i Norges Helsehøyskole. 1. januar 2016 ble Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier samlet under det nye navnet Høyskolen Kristiania som ligger Prinsens gate 7-9 i Oslo sentrum. Høyskolen tilbyr en rekke studier og kurs innen helsefag.

Akupunkturforeningen har tidligere godkjent akupunktører fra Akupunkturhøyskolen og Nordisk Akupunkturskole. Begge skolene er nå en del av Høyskolen Kristiania, som har Nordens eneste godkjente Bachelor i Akupunktur.

Bachelorstudiet i akupunktur ved Norges Helsehøyskole er praktisk vinklet og yrkesrelevant.
I løpet av studiet lærer studentene hvordan de setter teoretiske kunnskaper ut i praksis, slik at de etter endt utdanning kan behandle pasienter. Norges Helsehøyskole benytter studentaktiviserende læringsformer på alle bachelorstudier. Det vil si at studenten er den aktive part og ikke bare passiv mottaker av informasjon.

Praksis, både intern og ekstern, er en sentral del av akupunkturstudiet. Den praktiske og kliniske delen av Bachelor i Akupunktur foregår i små grupper. Den interne praksisen gjennomføres på Norges Helsehøyskoles egen studentklinikk i 2. og 3. år av studiet. Studenten får blant annet øve seg på kommunikasjon med pasienter, under kyndig veiledning av forelesere.

Fritak for medisinske fag: Helsepersonell kan få fritak for de medisinske fagene i første år på bachelorstudiet. De kan søke om innpass direkte til andre studieår. Søknadsskjema for innpassing finnes på skolens nettside.
{F6AA7E35DF5C}

Egen studentklinikk: Studentklinikken ved Høyskolen Kristiania tar imot pasienter med ulike lidelser. Studentene får et variert klinisk erfaringsgrunnlag i løpet av studiet. Les mer: www.http://kristiania.no/for-publikum/studentklinikken {F6AA7E35DF5C}