Utenlandske skoler

Akupunkturforeningen har godkjent akupunktører utdannet fra utenlandske skoler/universitet. For opptak til medlemskap i Akupunkturforeningen vurderes alle søkere individuelt.

Søkere med utenlandske attester og diplomer må selv kontakte NOKUT for å få beregnet studiepoengnivå og akademisk nivå. Papirene kan være på engelsk, men dokumenter på andre språk må i tlllegg oversettes til engelsk (eller norsk).

NB! Basic og Advanced Course ved studiesteder oppfyller ikke kravene for medlemskap i Akupunkturforeningen, minimum studienivå må være bachelor eller tilsvarende.