Internasjonalt

WFAS

Akupunkturforeningen har vært medlem av World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS) siden organisasjonen ble dannet i 1987. WFAS er en verdensomspennende akupunkturorganisasjon. Sekretariatet ligger i Beijing.


Akupunkturforeningen er representert i WFAS-styret ved Arne Kausland (visepresident).

ETCMA
Europeisk samarbeid er også viktig for Akupunkturforeningen. Derfor meldte vi oss inn i European Traditional Chinese Medicine Association - ETCMA - høsten 2007. ETCMA ble dannet i 2001 og består pr. januar 2009 av organisasjoner fra 12 medlemsland, som tilsammen representerer omlag 9000 behandlere.

Dette er ETCMAs medlemsorganisasjoner:
Belgia: EUFOM
Danmark: Praktiserende Akupunktører
Finland: The Finnish TCM Society of Acupuncture and Herbs
France: Fédération Nationale de Médecine Traditionnelle Chinoise
Tyskland: Arbeitsgemeinschaft für klasssiche Akupunktur und TCM e.V.
Irland: Irish Register of Chinese Herbal Medicine og Acupuncture Foundation Professional Association (AFPA)
Nederland: Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
Norge: Akupunkturforeningen og Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon
Sverige: Svenska Akupunkturförbundet
Sveits: Schweizerische Berufsorganisation für TCM
Storbritannia: British Acupuncture Council

Assosiert medlem er den israelske tcm-organisasjonen: Israeli Association for Traditional Chinese Medicine