Utdanning

Akupunkturforeningen har gjennom en årrekke arbeidet for å finne fram til et faglig forsvarlig nivå for utdanning i akupunktur.

Vi har blant annet bidratt i en ekspertgruppe i Verdens helseorganisasjon (WHO): Guidelines on basic training and safety in acupuncture, 1999.

Vi har også deltatt i den direktoratsoppnevnte arbeidsgruppen som utredet akupunkturutdanning i 2003/2004. Den førstnevnte gruppen anbefalte en utdanning på minimum 2500 timer, mens arbeidsgruppen i Sosial- og helsedepartementet endte med å anbefale en 4-årig bachelorutdanning.

Akupunkturforeningen har, på bakgrunn av nasjonalt- og internasjonalt arbeid, konkludert med at en 4-årig utdanning tilsvarende 240 studiepoeng, er riktig nivå for å godkjenne et fullverdig medlemskap. Dette er også utdannelsesnivået vi har basert autorisasjonssøknaden på. Av disse studiepoengene skal 90 være i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære. (For krav til medlemskap, les mer her).

En kvalifisert akupunktør som skal behandle pasienter med fysiske og psykiske sykdommer, skal etter vårt synspunkt minimum tilfredsstille disse kravene for å kunne gi en faglig forsvarlig behandling.

Akupunkturforeningen har til nå godkjent akupunktører fra to norske skoler for opptak til medlemskap. Disse skolene er Akupunkturhøyskolen as  og Nordisk akupunkturskole. I august 2009 ble disse skolene slått sammen til Akupunkturhøyskolen as som nå er en del av Høyskolen Kristiania.

En skole som godkjennes av Akupunkturforeningen må følge disse retningslinjene.