Om oss

1. januar 2005 ble Norsk forening for klassisk akupunktur (NFKA, stiftet 1978) og Norske akupunktørers hovedorganisasjon (NAHO, stiftet 1993) slått sammen til en organisasjon, Norsk akupunkturforening (NAFO). Et ekstraordinært landsmøte vedtok å skifte navn til Akupunkturforeningen den 2. desember 2010. Navneendringen trådte i kraft 12. mars 2011.

Pr. 31.12.2014 hadde Akupunkturforeningen 657 fullverdige medlemmer.

Under denne knappen har vi lagt ut informasjon om organisasjonen, de tillitsvalgte, distriktskontaktene og pasientskadeutvalget.

Vi har også lagt ut informasjon om hvordan klagesaker behandles. Lover og regler Akupunkturforeningens akupunktører skal følge finnes også under dette punktet.

Akupunkturforeningen har engasjert seg internasjonalt, blant annet gjennom medlemskap i internasjonale organisasjoner for akupunktører. Mer informasjon om dette finnes i eget underpunkt om internasjonalt samarbeide.

Akupunkturforeningens fagpolitiske synspunkter kan det leses mer om under menypunktet "hva mener vi om..".