Bli medlem

Et medlemskap i Akupunkturforeningen gir deg flere medlemsfordeler.

 

Medlemsgodene Akupunkturforeningen tilbyr:

Rett til å benytte tittelen "medlem Akupunkturforeningen" og oppføring under "Finn din akupunktør" på Akupunkturforeningens hjemmeside.

Gjennom oss får du også tilbud om en svært rimelig ansvarsforsikring til kun kr 380. Forsikringen dekker også andre behandlingsformer det er naturlig å finne i en akupunkturpraksis, som homeopati og behandling med kinesisk urtemedisin, kopping og lett massasje (ikke manipulering) og moxa.

Som medlem hos oss får du tilsendt Akupunkturforeningens tidsskrift deQi tre ganger i året. Her finner du relevante artikler om fag og forskning, nytt fra Akupunkturforeningen og mye annet stoff.

Videreutdanning: Akupunkturforeningen arrangerer 3-5 kurs i året som skal gi medlemmene faglig påfyll og inspirasjon. Akupunkturforeningens etter- og viderutdanningsutvalg (EVU) arbeider kontinuerlig med å finne spennende kurs og forelesere som innehar solid kunnskap og kompetanse.

Fra 1. januar 2011 ble det pålagt moms på akupunkturbehandling. Momsfritak gjelder for akupunktører som enten er tilknyttet det såkalt "Frivillige registeret for alternative behandlere i Brønnøysund" eller er autorisert helsepersonell fra tidligere (helsesekretærer, sykepleiere, tannleger, leger, fysioterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, tannpleiere m. fl.).
"Foreningen til sikring av merverdiavgiftsfri akupunktur" (FOSMA) organisasjonsnummer 995 892 839 ble stiftet 31. august 2010. Foreningen er en selvstendig forening, men ledes av de samme personene som leder Akupunkturforeningen. For å kunne bli medlem i FOSMA stilles det krav til fullverdig (eller kandidat-) medlemskap i Akupunkturforeningen med betalt medlemskontingent. De av Akupunkturforeningens medlemmer kan bli medlem for å slippe moms. Medlemskapet er gratis. LES MER HER

Akupunkturforeningen har utarbeidet "Bli synlig"-materiell som arbeidskittel, brosjyre, dørskilt, visittkort/timekort, lokalannonse og 10 akupunkturbilder som våre medlemmer kan benytte i sin markedsføring. Du kan også laste ned og bruke Akupunkturforeningens logo i ditt markedsmateriell. Dessuten kan du kopiere stoff fra foreningens sider, eller linke til våre sider.

Akupunkturforeningen ønsker å stimulere til at gode og relevante studier på akupunktur blir gjennomført og har gjennom mange år derfor bygget opp et forskningsfond der rentene kan deles ut hvert år. Fullverdige medlemmer under doktorgradsutdanning kan søke forskningsstøtte. Det kan også fullverdige medlemmer som deltar i forskningsprosjekter der veileder har forskningskompetanse og erfaring.

I tillegg vil du som medlem av Akupunkturforeningen være en del av et fagmiljø og medlem i en forening som jobber for autorisasjon av akupunktører som en egen helsepersonellgruppe.

 

Akupunkturforeningens sekretariat er åpent fra mandag til fredag fra 09.00-16.00 og tar imot henvendelser fra medlemmer og publikum.

 

Akupunkturforeningen opererer med ulike medlemskategorier. Disse er:

Fullverdig medlemskap

Kandidatmedlemskap

Studentmedlemskap

Æresmedlemskap

Du kan lese mer om hvilke utdanningskrav som stilles under de ulike medlemskategoriene.

 

 

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}