Krav til skoler

Akupunkturforeningen har som en del av kvalitetssikringsarbeidet, utarbeidet retningslinjer til skoler som ønsker å bli godkjent av Akupunkturforeningen.

Akupunkturskoler som ønsker å bli godkjent av Akupunkturforeningen må kunne vise til at de følger Akupunkturforeningens Retningslinjer for utdanning