Krav til utdanning i medisinske fag

Akupunkturforeningen stiller krav til 240 studiepoeng totalt, hvorav minst 90 studiepoeng eller tilsvarende i medisinske fag. Også søkere som er autorisert helsepersonell (sykepleiere, fysioterapeuter etc) som påbegynte sitt akupunkturstudium etter april 2008, må dokumentere at de innehar 90 studiepoeng i medisinske fag. Realkompetanse i form av helserelevant yrkeserfaring kan gi 10 studiepoeng i fratrekk.

Akupunkturforeningen har inngått en samarbeidsavtale med Helsehøyskolen Kristiania (tidligere NHCK), som tilrettelegger etterutdanning til  Akupunkturforeningens kandidat- og studentmedlemmer, og søkere som ønsker medlemsskap. Etterutdanningen består i hovedsak av offentlig akkrediterte studier godkjent av Nokut og er innenfor Akupunkturforeningens krav om akupunktur og medisinfag.

Høyskolen Kristiania kan gi individuelle råd om videre- og etterutdanning.

Nettbaserte studier og stedlig undervisning kan være aktuelt.

Det er viktig å være oppmerksom på at overlappende fag med samme nivå, for eksempel i grunnmedisin, ikke gir oppgradering. Fagmodulene må være påbyggende. Se Oppgraderingsmoduler

Spesifisering

Homeopater med dokumentert utdanning må i tillegg ta en oppgraderingspakke med 30 studiepoeng i medisinfag.

Sykepleiere (med norsk autorisasjon)
må ta en oppgraderingspakke med 40 påbyggende studiepoeng i medisin (30 hvis helserelevant realkompetanse). Bachelor-sykepleiere med spesialisering (som for eksempel helsesøstre, jordmødre og psykiatriske sykepleiere) eller master får innvilget fullverdig medlemskap uten behov for oppgradering.

Fysioterapeuter (med norsk autorisasjon) og bachelorgrad i akupunktur mangler 10 studiepoeng for å kvalifiserer til fullverdig medlemskap. Helserelevant realkompetanse kan kompensere for dette. Autoriserte fysioterapeuter med fire års utdanning og bachelorgrad i akupunktur får innvilget fullverdig medlemskap.

Kiropraktorer får innvilget fullverdig medlemskap uten behov for faglig oppgradering.

Radiografer må ta en oppgraderingspakke med 60 studiepoeng i medisinfag (evt 50 hvis helserelavant realkompetanse).

Ergoterapeuter må ta en oppgraderingspakke med  60 studiepoeng i medisinfag (evt 50 hvis helserelevant realkompetanse).

Tannleger
Anbefales en oppgraderingspakke på 25 studiepoeng. Sykdomslære i form av 15 studiepoeng, og i tillegg  FAF2 Muskel-skjelett anatomi som gir 10 studiepoeng.

Veterinær
Veterinærer har foreløpig ikke blitt vurdert av Akupunkturforeningen. Helsehøyskolen har gjennomgått utdannelsen til veterinærer og anbefaler en oppgraderingspakke på 60 studiepoeng (evt 50 hvis helserelevant realkompetanse).

Akupunkturforeningen har inngått en samarbeidsavtale med Høyskolen Kristiania, som tilrettelegger etterutdanning til  Akupunkturforeningens kandidat- og studentmedlemmer, og søkere som ønsker medlemsskap. Etterutdanningen består i hovedsak av offentlig akkrediterte studier godkjent av Nokut og er innenfor Akupunkturforeningens krav om akupunktur og medisinfag.

Høyskolen Kristiania kan gi individuelle råd om videre- og etterutdanning.

Nettbaserte studier og stedlig undervisning kan være aktuelt.

Det er viktig å være oppmerksom på at overlappende fag med samme nivå, for eksempel i grunnmedisin, ikke gir oppgradering. Fagmodulene må være påbyggende. Se Oppgraderingsmoduler
 

OPPGRADERINGSFAG :

Følgende er fagmoduler som egner seg til oppgradering av medisinfag. Listen er ikke endelig, og endringer kan skje. Søkere som mangler større enheter (60 stp) kan ikke fritt velge blant alle de mindre modulene, for enkelte av fagene overlapper hverandre på grunnmedisinsk nivå.

NKS (Campus Kristiania) tilbyr:

 • Grunnleggende ernæring 10stp                                                         
 • Ernæring og helse 10stp   
 • Kosthold og samfunn 10stp
 • Motiverende helsekommunikasjon 10stp   
 • Fysisk aktivitet og helse 10stp

 

Høyskolen Kristiania tilbyr:

 • Halvårsenhet i ernæring 30stp
 • Ernæring og prestasjon 10stp
 • Folkehelse og samfunn 10stp
 • Rusforebyggende arbeid 10stp
 • Helsepsykologi 10stp
 • Treningslære 10stp
 • Aktivitetslære
  • Triggerpunkt kurs 15stp

 

Bjørknes Høyskole tilbyr:

 • Idrett 60stp
 • Psykologi 60stp

 

Norges Idrettshøyskole tilbyr:

 • Ledelse 10stp
 • Kroppsøving deltid del1 30stp
 • Kroppsøving deltid del2 30stp
 • Basisår i idrettsvitenskap 60stp
 • Fitness basis 10stp
 • Kosthold&trening 5stp (krever bestått Fitness basis)
 • Kosthold&helse 5stp (krever bestått Fitness basis OG Kosthold&trening)

 

NKI tilbyr:

 • Ernæring, helse og kosthold 30stp

 

Universitetet i Oslo tilbyr:

 • Årsenhet i psykologi 60 stp
 • Farmakologi 10stp
 • Mikrobiologi 10stp
 • Genteknologi 10stp

 

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr:

 • Idrett og kroppsøving 60stp
 • Biomedisin 10stp
 • Kropp, bevegelse og kosthold 10stp
 • Medisinsk bakteriologi 10stp
 • Psykisk helsearbeid 10stp

 

 

{F6AA7E35DF5C}

Ønsker du å ta andre kurs og gå på andre skoler kan du søke om dette. Du må da selv dokumentere at innholdet i kursene er det samme som i kursene listet ovenfor. Dette gjør du ved å hente ut gjeldende fagplaner fra de to studiestedene og holde de to opp mot hverandre.