Våre påmeldingsregler

Påmelding skjer ved å registrere din påmelding på deltaker.no.

Påmelding til kurs er bindende. Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg må betale:

- halve kursavgiften når avbestillingen skjer inntil 14 dager før kursstart.
- hele kursavgiften når avbestillingen skjer inntil en uke før kursstart.

Dersom man må trekke seg på grunn av sykdom, vil man bli belastet med et gebyr tilsvarende 10 % av kursavgiften uansett når avbestillingen skjer i forhold til kursstart. I slike tilfeller må legeattest sendes til Akupunkturforeningen.

Skulle kurset av uforutsatte årsaker måtte avlyses, vil kursdeltagerne selvsagt få tilbakebetalt kursavgiften, men eventuelle avbestilte flybiletter eller andre utgifter kan Akupunkturforeningen dessverre ikke refundere.