Fullverdig medlemskap

Akupunktører som søker medlemskap i Akupunkturforeningen skal ha bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin, jfr. Akupunkturforeningens Rammekrav for akupunktører. Totalt må søkeren dokumentere minimum 240 studiepoeng (stp), hvorav minimum 120 stp er akupunkturfag og 90 stp medisinske fag. Det kan nevnes at Bachelorgrad i akupunktur bare gir 180 stp. Høyskolen Kristiania kan tilby råd og forslag til relevante påbyggingsmoduler i medisinfag. Liste over slike fagmoduler finner du her, under fanen Utdanning.

Søkere med utdannelse fra andre skoler enn Høyskolen Kristiania (fks fra utlandet) må kunne dokumentere at den er på samme nivå. Akademiske grader (som Bachelor/Master) må godkjennes av NOKUT. Søkere med akupunkturutdannelse fra andre skoler kan dessuten bli bedt om å avlegge en praktisk prøve. Den kostet pr 2012 kr.3.000,-

Realkompetanse: Foreningen har åpnet for å kunne innvilge fritak for inntil 10 stp ved å vurdere annen helserelevant utdannelse og/eller helseyrkeserfaring. Søkeren må selv sørge for dokumentasjon (vitnemål, fag-/studiepoengoversikt, attester o.l.) og argumentere for at dette er relevant i forhold til våre medlemskrav og evt rollen som akupunktør. Akupunkturforeningen vurderer søknadene og forbeholder seg retten til å gi avslag til svake søknader.

Søkere som er autorisert helsepersonell (sykepleiere, fysioterapeuter og tannleger) som påbegynte sitt akupunkturstudium etter april 2008, må dokumentere at de har minst 90 studiepoeng i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære (og minst 240 studiepoeng tilsammen).

Last ned og send inn søknadsskjema, sammen med kopi av alle relevante vitnemål og attester som dokumenterer fag og studiepoengene både i akupunktur og medisinfag, og evt autorisasjon som helsepersonell. Det er for tiden ca 3 ukers behandlings-/registreringtid på "enkle" søknader. For søkere med utdannelse fra andre skoler enn Høyskolen Kristiania (inkl.utenlandske skoler) som må behandles av Faglig Utvalg, kan det ta opptil tre måneder.

Fullverdige  medlemmer har rett til å kalle seg Medlem av Akupunkturforeningen og har rett til å delta på Akupunkturforeningens kurs, få tilsendt deQi, foreningens tidsskrift, ta del i ulike avtaler foreningen har forhandlet frem med eksempelvis Norli, Gjensidige (ansvarsforsikring), inkassobyrå, hotell, innkjøpssamarbeid osv. Fullverdige medlemmer får også synlighet under vår nettsøkefunksjon "Finn en akupunktur" og får tilgang til 10 gratis akupunkturbilder tatt av fotograf, redusert pris på enkelte internasjonale akupunkturkonferanser og kurs på Høyskolen Kristiania. Arbeidskittel med Akupunkturforeningens logo og akupunkturbrosjyrer kan kjøpes via sekretariatet.

Et medlemskap koster kr. 4500,- i året (landsmøtevedtak 16.mars 2013). Det meste av dette er fradrags-berettiget som fagforeningskontigent på selvangivelsen. I tillegg kommer ansvarsforsikringen på kr. 275,- hvis man ønsker den. Fullverdige medlemmer kan også få medlemskap i FOSMA - Foreningen for sikring av merverdiavgiftsfri akupunktur.