Kandidatmedlemskap

Søkere som ikke fyller Akupunkturforeningens krav til fullverdig medlemskap, dvs ikke innehar 240 studiepoeng (hvorav minst 120 stp i akupunkturfag og 90 i medisinfag), har rett til å være kandidatmedlem i perioden hvor de oppgraderer sin kompetanse. Eksempelvis gir bachelorgrad i akupunktur alene kun 180 studiepoeng (stp). Se listen over slike oppgraderingssfag under fanen Utdanning.    Høyskolen Kristiania bistår med individuelle råd og forslag til påbyggingsmoduler. Kandidatmedlemmet har rett til å bruke betegnelsen akupunktørkandidat medlem av Akupunkturforeningen. Tittelen kandidatmeldem vil fremkomme på Akupunkturforeningens nettsøkefunksjon Finn Din Akupunktør.

Studenter som er ferdig med studiene må selv søke om oppgradering av medlemskapet, ved å laste ned og sende inn søknadsskjemaet samen med relevant dokumentasjon. Det er for tiden ca 3 uker behandlings-/registreringstid på enkle søknader. For søkere med annen utdannelse fra endre skoler enn Høyskolen Kristiania  (inkl. utenlandske skoler) som må behandles i i Faglig Utvalg, kan det ta opp to 3 måneder.

Kandidatmedlemskap skiller seg ikke mye fra fullverdig medlemskap. Landsmøtet i 2016 vedtok at kandidatmedlemmer får stemmerett på landsmøtet, og kan velges til verv i Akupunkturforeningen. Kandidatmedlemmer har i tillegg rett til å delta på kurs, motta foreningens tidsskrift, og til å tegne ansvarsforsikring gjennom foreningen. Kandidatmedlemskap gjelder for en periode av inntil tre år. Perioden kan forlenges etter begrunnet søknad.

Et kandidatmedlemskap koster det samme fullverdig medlemskap, dvs. kr. 4500,- i året (landsmøtevedtak 16.mars 2013). Det meste av dette er fradragsberettiget som fagforeningskontigent på selvangivelsen. Ansvarsforsikring på kr. 275,- i året kommer i tillegg.