Studentmedlemskap

Rett til studentmedlemskap har studenter som er i formalisert akupunkturutdanning ved skoler godkjent av Akupunkturforeningen. Studenter som har avsluttet selve utdannelsen men har fått utsettelse på bachelor-oppgaven, kan beholde studentmedlemskapet til denne er blitt godkjent. Studenter som har avsluttet sin bachelorgrad i akupunktur men mangler studepoeng i medisinfag for å kvalifisere til fullverdig medlemskap, innvilges kandidatmedlemskap.

 

Et studentmedlemskap løper fra 1. Juli -1. Juli. Studentmedlemskapet må fornyes hvert skoleår av studenten selv. Nye søkere: last ned og send inn søknadsskjemaet sammen med en bekreftelse fra skolen på at du er student der det aktuelle semesteret. Fornyelser: kontakt sekretariatet pr e-post eller telefon.

Et studentmedlemskap koster kr. 480,- pr skoleår. Ønsker du ansvarsforsikring kommer det i tillegg og koster kr. 275 ,-pr år. Forsikringen løper fra 1. februar til 1. februar.

Når du er ferdig uteksaminert fra skolen finner du søknadsskjema for oppgradering av medlemskap på hjemmesidene våre under Bli medlem! Dette må du sende inn, sammen med all relevant dokumentasjon (vitnemål med fag-/studiepoeng), for å bli oppgradert.

Det er det kun fullverdige medlemmer i foreningen som kan kalle seg
akupunktør eller medlem i Akupunkturforeningen. Studentmedlemmer plikter å følge skolenes retningslinjer for når og for hva dere får lov til å begynne å behandle med nåler.

Flere fordeler som studentmedlem i Akupunkturforeningen
Tidsskriftet deQi
Som studentmedlem hos oss får du tilsendt Akupunkturforeningens tidsskrift deQI tre ganger i året. Her finner du relevante artikler om fag og forskning, nytt fra Akupunktur-foreningen og mye annet stoff.

Ansvarsforsikring
Gjennom oss får du også tilbud om en svært rimelig ansvarsforsikring. Forsikringssummen er på kr.10.000.000,- og egenandelen er på kr.6.000,- For de som er homeopater, dekker den i tillegg homeopatien. Når studenter stikker i forbindelse med undervisning på Akupunkturhøyskolen, dekkes de under lærerens ansvarsforsikring. Når studenter skal benytte akupunktur utenfor skolen, må de tegne egen ansvarsforsikring. For at ansvarsforsikringen skal være gyldig, plikter studentene å følge skolens regelverk for praksis.

Innkjøpsavtale
Studentmedlemmer kan også benytte seg av avtalen Akupunkturforeningen har med Fordelsgruppen om gunstige innkjøp av f.eks telefonabonnement, kontorrekvisita, strøm, hotell osv.

Akupunkturforeningen har også egen avtale med bokhandelen Norli om 10% reduksjon i kjøp av fagbøker og med hotell Park Inn om overnatting, som studentmedlemmer også får tilgang til.

Lukket medlemsområde på hjemmesiden
Studentmedlemmer får dessuten tilgang til det lukkede medlemsområdet på medlemsiden. Der er det bl.a et diskusjonsforum, stilling ledig annonser, nyheter og masse nyttig fag- og klinikkstoff. Studentmedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett på Akupunkturforeningens landsmøte.

Kurs til halv pris
I et fag som akupunktur blir man aldri ferdig utlært. Akupunkturforeningens kurs gir medlemmene faglig påfyll og inspirasjon. Akupunkturforeningens etter- og viderutdanningsutvalg (EVU) arbeider kontinuerlig med å finne spennende kurs og forelesere. EVU skal sørge for at kurstilbudet har både tilstrekkelig bredde og faglig dybde og søker derfor etter forelesere som innehar solid kunnskap og kompetanse. Du får som studentmedlem tilbud om kurs til halv pris.

Fra student til fullverdig medlem i Akupunkturforeningen      
Studentmedlemmer må altså selv ta initiativ til å søke om oppgradering av medlemskapet sitt etter endt studietid. Fullverdig medlemskap koster normalt kr.4.500,- pr år, men fordi vi vet det kan være tøft å etablere seg, har vi nå innført prisreduksjon for nyutdannede som kan vise til studentmedlemskap i Akupunkturforeningen. Nyutdannede medlemmer, som har vært studentmedlem i minimum ett år, betaler derfor 25% av ordinær kontingent det resterende av året etter endt utdanning og 50% av ordinær kontingent det påfølgende året. Dette er nok en god grunn til å melde deg inn i Akupunkturforeningen mens du er student. Men husk at du selv må ta initiativ til å oppgradere ditt medlemskap! Rabatten gis også til kandidatmedlemmer som er i ferd med å komplettere sin utdannelse for å møte våre krav til fullverdig medlemskap.