Bruk av akupunktur

Akupunkturforeningen har gjennomført to befolkningsundersøkelser, en i 2006 og en i 2012, for å finne ut  hvem som benytter seg av akupunktur og for hvilke lidelser.

Opinion as gjennomførte i 2006, på oppdrag av Akupunkturforeningen, en brukerundersøkelse blant befolkningen i Norge for å kartlegge hvem brukerne er og hva de oppsøker akupunktur for.

I brukerundersøkelsen fra 2006 fremkom følgende:
Belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke er de vanligste plagene som pasienter søker hjelp for hos akupunktør. Også luftveisproblemer, allergi, hodepine, stress, søvnproblemer, psykiske plager, kvinneplager og fertilitetsproblemer er vanlig.

Det er omtrent dobbelt så mange kvinner som menn som oppgir at de har fått akupunkturbehandling. Menn går i større grad enn kvinner til akupunktur som følge av akutte lidelser. Menn oppgir også i større grad enn kvinner at akupunktur gjorde dem friske eller bedre.

Et klart flertall oppgir at de opplever bedret helsetilstand etter akupunkturbehandling. Akupunktur ser ut til å ha en positiv effekt på sykefraværet.

Her kan du lese mer om befolkningsundersøkelsen fra 2006

Her kan du laste ned vår brosjyre "Kan akupunktur hjelpe meg?"

I brukerundersøkelsen Opinion Perduco gjennomførte i august 2012 fremkom blant annet følgende:
Flest oppgir at de fikk behandling for nakkeproblemer, men også betennelse i sener og muskler, ryggsmerter/isjias, hodepine/migrene, astma, allergi, bihuler og luftveisinfeksjoner. Dette er lidelser der akupunktør oppsøkes.

28 % har oppsøkt akupunktør i løpet av det siste året.                  

53 % oppgir at de ble bedre eller helt frisk som følge av behandlingen for den siste lidelsen.

De fleste som får behandling har en kronisk sykdom.

Nær halvparten av de spurte tror at akupunktur er godkjent (autorisasjon).

Over halvparten oppgir at akupunkturutdanningsnivået spiller en rolle i valget av akupunktør. 43 % tror akupunktører har høyskoleutdanning.

Her kan du laste ned Brukerundersøkelse 2012

Akupunkturens plass i den offentlige helsetjenesten
Akupunktur har i dag ingen formell plass i det offentlige helsevesenet i Norge. Flere norske sykehus og smerteklinikker har likevel introdusert og akseptert bruk av akupunktur innenfor sine vegger.

Tverrfaglig samarbeid har i lengre tid vist gode resultater ved flere sykehus og institutter i Norge. Det er utført flere forskningsstudier hvor akupunktur har vist positive resultater ved smertetilstander. Akupunktur har derfor i dag fått  aksept i den offentlige helsetjenesten.

Smerteklinikker ved flere norske sykehus og institutter tilbyr i dag akupunktur som en av behandlingsmetodene. De fleste sykehusene tilbyr poliklinisk behandling, men noen henviser også pasientene til akupunktører utenfor sykehuset, etter en vurdering og utredning.