Spørsmål om utdanning og medlemskap

Q: Har alle akupunktører utdanning i akupunktur?

Q: Jeg ønsker medlemskap i Akupunkturforeningen og lurer på hvilke krav som stilles?

A: For medlemskap i Akupunkturforeningen må det dokumenteres minimum 240 studiepoeng, hvorav minimum 120 studiepoeng er akupunkturfag og 90 studiepoeng medisinske fag. I tillegg til grunnmedisin på 60 sp må man også ha funksjonell anatomi og fysiologi (30 sp).

Q: Jeg ønsker å studere akupunktur og lurer på om Akupunkturforeningen anbefaler noen skoler her i Norge, og i tilfelle hvilke?

A: Akupunkturforeningen har godkjent én skole i Norge, det er Norges Helsehøyskole Campus Kristiania - tidligere Akupunkturhøyskolen (AKHS). Ved NHCK tilbys det en bachelor-grad i akupunktur.

Q: Jeg har akupunkturutdanning fra en skole som ikke er godkjent av Akupunkturforeningen, vil jeg få godkjent dette studiet når jeg søker medlemskap i foreningen?

A: Dersom du har akupunkturutdanning fra en skole som ikke er evaluert og godkjent av Akupunkturforeningen, må du skaffe dokumentasjon på omfanget av utdannelsen. Hvis denne utdanningen tilsvarer minimum 120 sp i akupunktur, kan du bli bedt om å gjennomføre en praktisk test for å kvalitetssikre kunnskapsnivået ditt.

Q: Hva inneholder en praktisk test?

A: Praktisk test inneholder to deler. I den første delen vil kandidaten få testet sine kunnskaper om akupunkturpunktene. Kandidaten må kunne TKM-kategori og -funksjon, samt lokalisasjon, dybde og retning på innstikk til alle 365 punktene, og vil bli testet i 15 av dem. Kandidaten må også praktisk foreta oppmåling, lokalisasjon og presentasjon av alle 15 punktene. I den andre delen vil kandidaten bli presentert for en pasient og skal gjennomføre utspørring med puls og tungediagnostikk. Diagnose skal stilles, det skal redegjøres for behandlingsprinsipp og prognose, samt valg av punkter for behandling, i tillegg må kandidaten gi råd og veiledning for pasientens tilstand. Deretter skal kandidaten nåle pasienten med noen av de utvalgte punktene for behandling.

Det vil under testen også bli stilt spørsmål rundt farlige/sikre innstikk.
Kandidaten kan bli bedt om å demonstrere bruk av moxa eller kopping, samt
få spørsmål om hygiene.

Q: Jeg er sykepleier som har begynt på akupunkturstudier. Ser at Akupunkturforeningens medlemskrav blant annet omfatter krav om 90 sp i medisinske fag. Hva vil det si for meg som sykepleier?

Q: Jeg er fysioterapeut som ønsker å ta videre akupunkturstudier. Dersom jeg ønsker medlemskap i Akupunkturforeningen må jeg som fysioterapeut ta noe tillegg i medisinske fag?

Q: Dersom det blir en autorisasjon for akupunktører betyr det da at jeg må ha en bachelorgrad i akupunktur?

Del på:

Tips en venn