Spørsmål fra pasienter

Q: Hvordan finner jeg en god akupunktør?
A: Ved å velge en akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen vil du kunne være trygg på at akupunktøren har en lang og grundig utdanning innen faget. Akupunkturforeningen stiller høye krav til fagkunnskaper- og kompetanse. For å finne en akupunktør i ditt distrikt som er medlem av Akupunkturforeningen kan du gjøre søk på våre nettsider,  benytt linken på Finn din akupunktør.

Q: Hva brukes akupunktur for?
A: I Vesten er akupunktur mest kjent for sin smertedempende effekt, men har i virkeligheten et langt bredere behandlingsfelt enn dette. Akupunktur kan virke smertelindrende ved blant annet muskelsmerter, senebetennelser, slitasjegikt og revmatiske smerter. Belastningslidelser i muskler og ledd er vanlige plager folk søker hjelp hos akupunktør for. Også andre plager som luftveisproblemer, allergi, hodepine, migrene, stress, søvnproblemer, lette psykiske plager, fordøyelsesplager, kvinneplager og fertilitetsproblemer er tilstander som er vanlig å oppsøke akupunktører for.


Q: Kan behandling med akupunktur hjelpe for kreftsykdom?
A: Akupunktører i Norge skal forholde seg til Lov om alternativ behandling som sier at de kan behandle alvorlige sykdommer og lidelser dersom behandlingen utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen, eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Det betyr at de ikke skal behandle kreft med den hensikt å helbrede, men at de kan behandle med hensikt om å oppnå symptomslindring og en bedre livskvalitet.


Q: Er det lov å behandle barn med akupunktur i Norge?
A: I Norge er det ingen restriksjoner for å benytte akupunktur på barn. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet. Foreldre har som hovedregel rett til informasjon og kan ta avgjørelser om barnets helse. Barn har imidlertid rett til medbestemmelse. Ifølge Akupunkturforeningens Yrkesetiske regler må pasienter som er under 16 år, ha samtykke fra en forelder eller foresatt. Ved mangel på slikt samtykke skal ikke behandling tilbys. I hht våre Retningslinjer for trygg akupunkturpraksis bør akupunktører som behandler barn under 12 år inneha særskilte kunnskaper om dette (videreutdanning).

Q: Er akupunktur trygt?
A: Akupunktur er en svært trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygge og solide standarder. Sammenlignet med vestlig medisin er akupunktur mindre risikofylt, men skadene som kan forekomme er potensielt fatale. De alvorligste bivirkningene er punktering av indre organer. Det kan også være en viss fare for infeksjoner og overføring av smittsomme sykdommer hvis hygiene og sterilisering av nåler ikke følger sikre prosedyrer. Den største fare for pasienten skyldes derfor behandlere som ikke er godt nok utdannet i hhv. vestlig medisin og tradisjonell kinesisk medisin. I en australsk undersøkelse er det signifikante forskjeller på antall bivirkninger for akupunktører med lang og kort utdanning. Derfor bør det stilles krav til utdanning både i klassisk akupunktur og vestlig medisin for akupunktører. Q: Hvordan virker akupunktur?
A: Spør du en akupunktør om hvorfor akupunktur virker, kan han enten velge å svare utfra tradisjonell kinesisk medisinsk (TKM) teori, eller han kan velge å svare utfra et biomedisinsk perspektiv.

TKM-perspektiv:
Kort og svært forenklet fortalt virker akupunktur fordi Qi (energi) blir balansert med bruk av nåler. Enten blir det bevegelse i stagnert Qi eller så roer nålene en Qi som er altfor hektisk. Hvilke punkter som velges og hva slags nåleteknikk som benyttes er avgjørende.

Biomedisinsk perspektiv:
Akupunktur har en smertedempende effekt som er godt dokumentert ved den såkalte spinale og thalamiske portteori, og ved at akupunktur stimulerer egenproduksjon av blant annet endorfiner. Andre stoffer som blir frigjort, for eksempel serotonin, forklarer noe av den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand. Forskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt, som virker utvidende på blodårene og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Slik blir blodsirkulasjonen i muskulatur bedret og akupunktur virker derfor også muskelavslappende.
Forskning viser også hvordan akupunktur stimulerer immunapparatet og har en rekke ulike hormonelle effekter - for eksempel kan akupunktur bidra til å stabilisere menstruasjonssyklusen, påvirke tarmbevegelser, påvirke blærens tømmefunksjon mv. Moderne vitenskap er i ferd med å forklare både generelle virkningsmekanismer og spesifikke effekter av akupunktur.

Q: Jeg har vondt i ryggen. Virker akupunktur på det?
A: Belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke er de vanligste plagene folk søker hjelp hos akupunktør for. Også luftveisproblemer, allergi, hodepine, stress, søvnproblemer, psykiske plager, kvinneplager og fertilitetsproblemer er vanlig å oppsøke akupunktør for. Akupunktur fungerer i hovedsak som supplement til skolemedisin.

Q: Hva mener akupunkturforeningen om piercing?
A: Etter det vi kjenner til finnes det ingen forskning som kan si noe om hvordan piercing virker på kroppen ut i fra slik som kinesisk medisin ser det. Det vi vet er at piercing kun går i hudlaget og når ikke helt ned i akupunkturpunktene. Piercingen vil når den er ny kunne øke stimulering av energien i området, og det vil kunne oppstå stagnasjoner i det samme området pga piercing. Piercing i tungen kan gi endringer i tungens geografi. Enkelte jenter med piercing i navlen kan få økte menstruasjonssmerter, og andre merker ingen endringer. 

Dette er hentet fra Madison Piercing clinic i sarpsborg.
“I et menneske øre er det 141 viktige såkalte nerve- og terapipunkter. Disse punktene brukes blant annet i akupunkturbehandling. Når vi setter piercing skal ikke disse punktene råkes. Vi kan måle oss frem til disse punktene, og unngå dem.

Del på:

Tips en venn