Spørsmål om offentlig godkjenning, refusjon og moms

Q: Hvorfor autorisere akupunktører?
A: Hovedformålene med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på behandlingen. Med tittelbeskyttelse kan ikke lenger en useriøs behandler kalle seg akupunktør. Ikke sjeldent får Akupunkturforeningen henvendelse fra pasienter og behandlere angående uforsvarlig og uetisk praksis blant såkalte akupunktører.

Q: Når blir akupunktører autorisert helsepersonell?

A: Vi søkte helsemyndighetene om autorisasjon i oktober 2009. Først ble saken behandlet i Helsedirektoratet, der er den nylig ferdigbehandlet. Saken ble derfra sendt til Helse- og omsorgsdepartementet som skal fatte den endelige beslutningen. Vi håper på et positivt svar!

Q: Vil en autorisasjon også bety at pasienter får refundert noe av behandlingsutgiftene?

A: Nei, autorisasjon innebærer ikke refusjon.

Q: Er det tillatt for fysioterapeuter å gi akupunkturbehandling på refusjonstakst?

A: Nei, det er det ikke. NAV har gått hardt ut mot de fysioterapeutene som feilaktig gir akupunktur på refusjonstakst for fysioterapi. Akupunktur er akupunktur og fysioterapi er fysioterapi. Akupunkturforeningen støtter NAVs syn og er opptatt av at foreningens medlemmer også følger dette prinsipppet.

Q: Risikerer pasienter nå å måtte betale moms for akupunkturbehandling?

A: Ingen av Akupunkturforeningens medlemmer skal behøve å være momspliktige. Fritatt for momsplikt er alle som er autorisert helsepersonell eller medlem av Foreningen til sikring av mva-fri akupunktur (en forening som er opprettet for Akupunkturforeningens medlemmer i 2010).

Del på:

Tips en venn