Søknadskjema

Ønsker du fullverdig medlemskap i Akupunkturforeningen, må du tilfredsstille kravene til både akupunktur og medisinske fag og selv dokumentere dette. Søkere må kjenne til og tilfredsstille Akupunkturforeningens Rammekrav for akupunktører.

Søknader om medlemskap fra akupunktører med eksamen fra allerede godkjente skoler og med 240 stp trenger vanligvis bare ca 2-3 uker behandlingstid. Søknader fra akupunktører som har tatt sin utdanning fra skoler som ikke tidligere har vært godkjent, samt søkere som skal ha vurdert realkompetanse, må behandles av faglig utvalg og vil trenge noe lengre behandlingstid. Faglig utvalg kan innkalle søkere til en praktisk test.

Søkere uten tilstrekkelig studiepoeng i medisin, kan bli kandidatmedlemmer mens de tar påbyggingsmoduler ved Norges Helsehøyskole Campus Kristiania: Oppgradering for akustud juli 2012.doc

Last ned søknadsskjema her:

Søknadsskjema medlemskap norsk

Applicationform in English

Søknadsskjema studenter

Akupunkturforeningen forbeholder seg retten til å undersøke de opplysninger du har gitt i søknaden. Dersom opplysningene du har gitt ikke stemmer, kan vedtak om medlemskap omgjøres når de blir kjent for Akupunkturforeningen. Søknad om medlemskap kan avslås hvis søkeren har opptrådt grovt i strid med lover og forskrifter som stiller krav til utøvelsen av yrket, eller på annen måte har opptrådt grovt illojalt i forhold til foreningens mål og verdier.

Det er for tiden ca 3 ukers behandlings-/registreringstid på "enkle" søknader. For søkere med utdannelse fra andre skoler enn NHCK (inkl. utenlandske skoler) som må vurderes av Faglig Utvalg, kan det ta opp til tre måneder.

Søkere med utdannelse fra andre skoler enn NHCK, fks. fra utlandet, må selv dokumentere at utdannelsen innfrir våre krav. Akademiske grader (som Bachelor/Master) må godkjennes av NOKUT. Søkere kan bli bedt om å avlegge praktisk prøve i akupunktur.


Kopier av attester, vitnesbyrd og evt autorisasjon vedlegges søknaden. Kopiene vil ikke bli returnert, send derfor ikke originalattester. Send også et elektronisk bilde av deg selv til info@akupunktur.no.

Studenter må legge ved bekreftelse fra skolen på at de er studenter der det aktuelle semesteret, og studentmedlemskap må fornyes hvert år av studenten selv.