Våre neste kurs

Dr Tan 1,2,3 EASY TO LEARN, EASY TO TREAT, september 2017

Nettkurset Klinikkdrift  -  oppstart og drift for terapeuter.
Vi tilbyr dette nyttige kurset i samarbeide med Tunsberg Medisinsk Skole. Nettkurset er helt fleksibelt. Du kan starte opp når du ønsker!