Smerte? Prøv akupunktur!

Smerte er en følelse utløst i nervesystemet. Den kan være skarp eller dump, komme og gå eller være der hele tiden, på et sted (eksempel ryggsmerter) eller overalt (eksempel muskelsmerter fra influensa). Noen ganger varsler smerte oss på skader og sykdommer som trenger oppmerksomhet. Smerten går vanligvis over når det underliggende problemet er løst, men kan vare i uker, måneder eller år. Kronisk smerte kan være på grunn av en kronisk tilstand (for eksempel artritt) eller unormal aktivitet i smertesensorregioner i hjernen eller årsaken kan være ukjent.

Smertefølelsen er subjektiv, det vil si at samme utløsende årsak kan gi varierende grad av smerte hos forskjellige individer. Smerteopplevelsen avhenger ikke bare av den smerteutløsende årsak, men også av egenskaper ved personen som oppfatter smerten. På denne måten blir smerteopplevelsen et resultat av det som utløser smerten, psykiske faktorer, sosiale faktorer, tidligere opplevelser og eksistensielle faktorer. Kroppen har egne hemmingsmekanismer som brukes til å dempe innkommende smerteimpulser. Andre systemer forsterker smerten i visse situasjoner. Alle disse systemene er påvirkelige av psykiske faktorer. Ettersom smerteopplevelsen er så sammensatt, er det ikke overraskende at den varierer så mye fra person til person, og hos samme person avhengig av tid, sted og situasjon.
NHI, 18.10.2012 http://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlinger/smerte-hva-er-det-1471.html

Kvinner og menn reagerer ulikt på smerte
Vitenskaplige undersøkelser viser at kvinner og menn reagerer ulikt både på smerte og på smertestillende midler. Kvinner opplever på mange måter smerte kraftigere enn menn. Undersøkelser viser at flere kvinner enn menn lider av kroniske smerter som for eksempel hodepine, magesmerter og smerter i muskler og ledd. I tillegg opplever kvinner mer smerte enn menn, og smerteanfall har lengre varighet enn hos menn. Tidligere ble smerteforsøk som regel utført på menn, noe som betyr at eventuelle kjønnsforskjeller ikke ble belyst. I dag blir det fokusert mer på forskjellene. Mye tyder på at kvinnelige kjønnshormon har betydning for utvikling og oppfattelse av smerte. I tillegg kan genetiske variasjoner spille en rolle.
18.10.2012 http://nhi.no/forside/kvinner-og-menn-opplever-smerte-forskjellig-25433.html

Smerte fører til en redusert livskvalitet og smertelindring er derfor et viktig aspekt i behandlingen. For mange som ikke ønsker eller kan få operasjon, og der farmakologiske preparater ikke fungerer tilfredsstillende, kan det være nødvendig å se på andre løsninger. Her kommer akupunktur inn i bildet.

Akupunktur er ansett som trygt når det utføres av en erfaren utøver ved hjelp av sterile nåler. Relativt få komplikasjoner fra akupunktur har blitt rapportert. I tillegg er det færre bivirkninger forbundet med akupunktur enn med mange standard medikamentell behandling (for eksempel anti-inflammatoriske medisiner og steroidinjeksjoner) som brukes ved smertetilstander. Det er flere yrkesgrupper som bruker nåler i sin behandling av pasienter. Akupunkturforeningen mener det bør stilles minimumskrav på 4 års utdanning innen akupunktur og vestlig medisin. Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere.

{F6AA7E35DF5C} Finn din akupunktør herKommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.