Akupunkturforeningens medlemmer behandler ikke diagnosen kreft, dette er nedfelt i lovverket som våre medlemmer er pliktige til å forholde seg til.


Derimot kan akupunktur benyttes for å motvirke flere bivirkninger en cellegiftbehandling kan gi. Akupunktur er et godt supplement i denne sammenheng.


Det kan være bivirkninger som kvalme, søvnløshet, hetetokter, svette, tretthet, angst og uro. Ved å redusere disse bivirkningene øker det muligheten for pasienten å gjennomføre den livsnødvendige behandlingen helevesenet har foreskrevet. Vi snakker ikke om enten eller, men både og.