For få blodgivere – Helse og omsorgsdepartementet kan øke antallet med et pennestrøk.

I Norge er det i dag nær 100 000 aktive blodgivere. I følge Røde Kors sitt blodgiverprogram Giblod.no er dette 25 000 for lite i forhold til behovet.  En nylig endring av Blodforskriften gir nå 6 måneders karantene for personer  som bruker akupunktur hos de av Akupunkturforeningens medlemmer som ikke er helsepersonell. Per i dag er utgjør dette over halvparten av vår  medlemsmasse. Akupunkturforeningen mener dette er uforsvarlig og er med på å bidra til å reduserer antallet blodgivere.

”Det er utrolig at Helse og omsorgsdepartementet bidrar til å redusere antall personer som kan gi blod når vi vet at det er et stort behov” – sier Cecilie Brewer, leder i Akupunkturforeningen.

Medlemmer av Akupunkturforeningen har utdannelse inne akupunktur, forsvarlige innstikk og hygiene. Alle akupunktører som er medlem av akupunkturforeningen er forpliktet til å bruke forhåndssteriliserte CE-merkede engangsnåler i behandlingen. Blodgivere som får akupunktur av våre medlemmer får alltid med seg et skjema som bekrefter at akupunktøren er medlem av Akupunkturforeningen og at sterile nåler er brukt i behandlingen. Denne ordningen har fungert godt og alle våre medlemmers pasienter skal være helt trygge på at akupunktøren har fulgt alle forskrifter for god hygiene” sier Brewer.

Akupunkturforeningen har meldt sin bekymring til Helsedirektoratet i et høringsdokument i september 2014 som foreslår å endre blodforskriften slik den foreligger i dag. Vi håper mange kan engasjere seg i denne saken slik at det kan bli en endring og at alle som velger å bruke akupunktur for sine plager også kan få gi blod om de ønsker dette.

Ønsker du flere opplysningen kontakt leder i Akupunkturforeningen Cecilie Brewer på mobil 971 78 713.                                    

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

Del på:

Tips en venn

Bilde funnet på Blodbanken Ahus Facebookside