Kronikken til Paul Joakim Sandøy, prosjektleder i Civita i VG sprer usannheter.

Han sier at: ” akupunktører ikke er opptatt av dokumentert effekt. I stedet leverer de personlige anekdoter og avanserte begreper som gir håp om bedring, uten eksplisitt å love det”. Jeg ber Sandøy om å sette seg bedre inn i fagfeltet akupunktur, før han kommer med slike bastante generaliserende påstander. Dokumentasjonen på effekten av akupunktur som behandlingsform er bred. Det er en av grunnene til at Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har prioritert gjennomgang av forskning innen akupunktur.

Det vi dog er enige med Sandøy om er at ”lov om alternativ behandling” er meget liberal og at hvem som helst kan kalle seg alternativ behandler. Vi er også enige i at dette ikke fremmer pasientsikkerheten, noe som er myndighetenes ansvar.

Akupunktur er også tatt inn i den ordinære helsetjenesten, og tilbys av f.eks. leger, sykepleiere, fysioterapeuter og jordmødre. Leger har også kommet frem til at akupunktur er et godt alternativ eller supplement til deres tjenester, og henviser pasienter til akupunkturbehandlinger. Dette ville de ikke ha gjort dersom behandlingen ikke var dokumentert.

Det kreves 240 studiepoeng for å bli medlem av Akupunkturforeningen og utdanningen skal være fra skoler som er basert på vitenskapelig dokumentasjon.

Kanskje det er på tide å snakke frem de alternative yrkesprofesjonene som bidrar til samfunnsgevinst, som akupunktur gjør. Det er bedre enn å generalisere hele den alternative bransjen som et minefelt. I dag har ikke pasientene noen mulighet til å sjekke de nødvendige kvalifikasjonene samfunnet forventer at en yrkesutøver av et slikt fag innehar. Sandøy, du bør bruke energien din på å få politikerne til å ta sitt ansvar og ikke kritisere de utøverne som har god dokumentasjon. Pasientsikkerheten økes gjennom en autorisasjonsordning hvor helsemyndighetene kan utøve kontroll og sanksjoner, noe de ikke kan i dag.

Replikk til kronikk i VG 2.7.15.pdf

http://www.bt.no/meninger/leder/Alternative-fristelser-3394042.html