Kunnskapsløse uttalelser om akupunktur

Cecilie Brewer, leder av Akupunkturforeningen svarer på Paul Joakim Sandøy, Civita,  sin kronikk i VG 28. juli.

 

”Det er ikke min feil”, skriver Paul Joakim Sandøy, prosjektleder i Civita, i VG 28.juli med overskrift alternative akupunktører.  Hva er en alternativ akupunktør?

 

 


 Link til artikkel

Det blir for dumt å unnskylde seg med ”det er ikke min feil…”.  Det å skjule seg bak utgåtte myter og fraser om akupunktur er det vel ingen som kjøper lengre, da vitenskapen kan bevise hvilken gevinst behandling med akupunktur gir.

Hva er det som gjør at Sandøy er så interessert i akupunktur? Hvilken kompetanse har han til å uttale seg om forskning innen helse hvor akupunktur tilhører? Dersom han ser på forskningen innen medisin så gir ikke denne forskningen alltid entydige svar. Her kjenner vi til både fusk og feil.  Hvorfor er ikke dette mer interessant enn å henge ut enkeltgrupper hvor befolkningen tydelig har brukt sin stemme? Befolkningen benytter seg av akupunktur, helsepersonell benytter seg av akupunktur, legene henviser til akupunktur og nyere studier viser at akupunktur har effekt utover placebo. Studier viser ikke bare til at akupunktur har effekt utover placebo, men at behandlingen har en stor samfunnsmessig økonomisk gevinst.  Kroniske lidelser behandles med medisiner, noe som koster samfunnet enormt mye. For da ikke å nevne alle bivirkningene disse medisinene kan påføre befolkningen. Hva med alle dødsfallene og mavesårene grunnet betennelsesdempende medisiner?  Studier viser at akupunktur gir samme smertelindrende effekt, uten å gi alvorlige bivirkninger.  En annen viktig side av behandlingen er økonomi. Samfunnet er med på å betale disse enorme medisinske kostnadene. Hvorfor brukes da ikke akupunktur som et alternativ eller et supplement dersom pasienten ønsker dette når forskningen viser at dette reduserer smerter og bruk av medisiner? Pasientsikkerhet er første prioritet! Hadde Sandøy fulgt med, hadde han forstått at dette er grunnen til at Akupunkturforeningen ønsker seg en autorisasjon hvor Helsetilsynet er den kontrollerende instans.  

 

Cecilie Brewer, Leder Akupunkturforeningen