Høyt blodtrykk kan behandles med akupunktur

 

Denne studien bekrefter vitenskapelig at den gamle kinesiske behandlingsmetoden akupunktur gir gode resultater i behandling av mild til moderat hypertensjon, og det tyder på at regelmessig behandling kan hjelpe å regulere blodtrykket i tillegg til å redusere risikoen for slag og hjertesykdom i følge forskerne.

"This clinical study is the culmination of more than a decade of bench research in this area," sier Dr. John Longhurst, kardiolog ved University of California. "By using Western scientific rigor to validate an ancient Eastern therapy, we feel we have integrated Chinese and Western medicine and provided a beneficial guideline for treating a disease that affects millions in the U.S."

Les hele intervjuet her: http://www.sciencenewsline.com/articl…/2015081920340069.html

Bakgrunn: Akupunktur i spesifikke akupunkturpunkter har i eksprementelle studier vist å redusere kronisk økt blodtrykk.

Mål: Å undersøke effekten av elektroakupunktur (EA) i utvalgte akupunkturpunkter for å redusere det systoliske blodtrykket (SBP) og det diastoliske blodtrykket (DBP) hos pasienter med høyt blodtrykk.

Design: Toarmet parallellstudie.

Pasienter: Sekstifem pasienter med høyt blodtrykk som ikke går på medisiner ble tilfeldig plassert i en av de to akupunkturbehandlingsgruppene (33 versus 32 pasienter).

Intervensjon: Pasientene ble utstyrt med 24-timers bærbar blodtrykksmåler. De ble behandlet i 30 minutter med EA på PC 5-6 + ST 36-37 eller LI 6-7 + GB 37-39 en gang pr uke i 8 uker. Fire single-blindete akupunktører ga behandlingen.

Det primære var å måle effektiviteten av EA var ved peak og gjennomsnittlig SBP og DBP. Det sekundære var å undersøke den underliggende mekanismenen for akupunktur ved å måle plasma-noradrenalin, -renin og -aldosteron før og etter 8 ukers behandling. Disse resultatene ble registrert under dobbeltblindet evaluering.

Resultat: Etter 8 uker hadde 33 pasienter behandlet med EA i PC 5-6 + ST 36-37 redusert peak og gjennomsnittlig SBP og DBP sammenlignet med de 32 pasientene i kontrollgruppen behandlet med EA i LI 6-7 + GB 37-39. Det er betydelige endringer i blodtrykket mellom de to pasientgruppene. 14 pasienter hadde en langvarig blodtrykkssenkende effekt observert i ytterligere 4 uker med EA i PC 5-6 + ST 36-37. Etter behandlingen var plasmakonsentrasjonen av noradrenalin, som opprinnelig var forhøyet redusert med 41 %; renin var redusert med 67 % og aldosteron med 22% .

Konklusjon: Elektroakupunktur i utvalgte akupunkturpunkter reduserer blodtrykket. Det sympatiske og renin-aldosterone systemet er sannsynligvis relatert til den langvarige effekten av elektroakupunktur.

Her kan du lese hele studien:

Long-Lasting Reduction of Blood Pressure by Electroacupuncture in Patients with Hypertension: Randomized Controlled Trial

Li Peng, Tjen-A-Looi Stephanie C., Cheng Ling, Liu Dongmei, Painovich Jeannette, Vinjamury Sivarama, and Longhurst John C.. Medical Acupuncture. August 2015, 27(4): 253-266. doi:10.1089/acu.2015.1106.

 

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.