Akupunktur mer effektiv enn medikamentet Gabapentin for hetetokter blant overlevende etter brystkreft

Hetetokter er en plagsom lidelse og vanlig blant overlevende etter brystkreft. Målet med denne studien var å evaluere effekten av elektroakupunktur (EA) versus gabapentin (GP) for hetetokter blant overlevende av brystkreft, med et spesifikt fokus på placebo og nocebo-effekter.

Elektroakupunktur vs medikamentet Gabapentin for hetetokter blant overlevende etter brystkreft: en randomisert placebokontrollert studie

Denne randomiserte kontrollerte studien ble gjennomført med 120 overlevende etter brystkreft som har plagsomme hetetokter to ganger per dag eller mer. Deltakerne ble randomisert til å få 8 uker fra EA eller GP en gang per dag med validerte placebokontroller (narreakupunktur [SA] eller placebo piller [PPS]).

Gruppen som fikk medikamentet Gabapentin rapporterte flere bivirkninger enn de i akupunkturgruppen: GP (39.3%), PP (20.0%), EA (16.7%), and SA (3.1%), with P = .005.

Konklusjon: Akupunkturbehandlingen ga større placebo og mindre nocebo effekter enn piller for behandling av hetetokter. EA ser ut til å være mer effektiv enn GP, ​​med færre negative bivirkninger når det gjelder redusksjon av hetetokter hos brystkreft overlevende. Disse funnene må følges opp i større randomiserte kontrollerte studier med langsiktig oppfølging.

http://jco.ascopubs.org/content/early/2015/08/21/JCO.2015.60.9412.abstract