Redusert risiko for akutt hjerteinfarkt hos slagpasienter som fikk akupunkturbehandling

En retrospektiv kohortstudie av 23.475 slagpasienter i alderen 40-79 år som fikk akupunkturbehandling og 46.950 slagpasienter som ikke fikk akupunkturbehandling som fungerte som kontroll i tidsrommet 2000 til 2004.

Slagpasientene som fikk akupunkturbehandling viste en lavere forekomst av akutt hjerteinfarkt sammenlignet med dem som ikke fikk akupunkturbehandling, med en risiko på 0,86 etter justering for alder, kjønn, lav inntekt, sammenfallende medisinske tilstander og medisiner.

Våre resultater tyder på at det er nødvendig med randomiserte kontrollerte studier for å undersøke effekten akupunktur har på å forebygge akutt hjerteinfarkt.

Decreased risk of acute myocardial infarction in ‪#‎stroke‬ patients receiving ‪#‎acupuncture‬ treatment: a nationwide matched retrospective cohort study
http://www.biomedcentral.com/1472-6882/15/318/abstract

Kommentarer til artikkelen

Kommentarfunksjonen er lukket av administrator