Spørsmål om moms og FOSMA

Registrering i register for utøvere av alternativ behandling.

Foreningen til sikring av merverdiavgiftsfri akupunktur (FOSMA) er godkjent av Helsedirektoratet og registrert som utøverorganisasjon i det såkalte frivillige registeret av alternative utøvere i Brønnøysund. Dette innebærer at dere som medlemmer av FOSMA kan registrere dere her, slik at dere kan unngå moms på akupunktur­behandlingen. Det er FOSMA og ikke Akupunktur­foreningen som er godkjent utøverorganisasjon.

Hvordan registrere seg i Brønnøysund
For å registrere dere må dere fylle ut et registreringsskjema. Veiledning og skjema for utøvere av alternativ medisin finner du her. I tillegg må dere sende med kopi av forsikringsbevis og medlemsbevis i FOSMA som ikke er eldre enn to måneder når dere registrerer dere. Utøvere som registrerer seg, plikter å ha en gyldig ansvarsforsikring som dekker det totale behandlingstilbudet, også eventuelle behandlingstilbud mv. som den enkelte av dere tilbyr utover de kvalifikasjoner dere har som følge av å oppfylle foreningens fagkrav. Vedlagt dette brevet finner dere gyldig medlemsbevis, samt forsikringsbevis for de av dere som har ansvarsforsikring gjennom Akupunkturforeningen.

For å kunne registrere deg må du enten være registrert som selvstendig næringsdrivende i Enhetsregisteret, være deltager i ansvarlig selskap som er registrert av Enhetsregisteret, eller være ansatt hos arbeidsgiver som er registrert i Enhetsregisteret. Det må da fremlegges dokumentasjon på ansettelsesforhold. Husk å fylle ut korrekt organisasjonsnummer i søknadsskjema.

Det forventes at utøvere som registrerer seg kjenner regelverket for alternativ behandling, dvs. lov om alternativ behandling samt de to tilhørende forskriftene om hhv registerordningen og markedsføring av alternativ behandling. Dere må også ha kunnskap om annet relevant regelverk (personvernlovgivningen, pasient-rettighetsloven, regelverk for drift av egen praksis, regelverk knyttet til journalføring, helsepersonelloven mv.). Lovverket kan dere enten finne på Lovdata, eller på Akupunkturforeningens hjemmesider http://www.akupunktur.no/id/102.0.

Når dere registrerer dere kan dere som medlem av Foreningen til sikring av mva-fri akupunktur kun oppgi én tittel – og det er tittelen akupunktør FOSMA. Når skjemaet er riktig fylt ut, kan dere sende det samt de aktuelle vedleggene til Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene krever gebyrer for registrering. Førstegangsregistreringen koster 500 kr, i tillegg kommer en årlig registreringsavgift på 300 kr.

Det er det enkelte medlem som selv er ansvarlig for å søke og å bli registrert for å oppnå avgiftsfrihet. Det er ikke mulig med kollektiv innmelding. Les skjema og veiledningen nøye. Les også mer om Foreningen til sikring av mva-fri akupunktur på Akupunkturforeningens lukkede medlemssider.

 

Vedlegg, eksempel på utfylling av skjema  Skjema Brønnøysund

Del på:

Tips en venn