Akupunktørene demonstrerer foran Stortinget

Leder av Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos (Frp) kom ut for å snakke med Akupunkturforeningens leder Cecilie Brewer og gereralsekretær Erik Nygaard under demonstrasjonen på Eidsvold plass idag. Dagens tema var at akupunktur har en plass i primærhelsetjenesten.

 
 

{F6AA7E35DF5C}{F6AA7E35DF5C}{F6AA7E35DF5C}{F6AA7E35DF5C}Parole av Cecilie Brewer, Stortinget oktober 2015

”Morgendagens omsorg tar sikte på å vise mulighetene til å håndtere fremtidens omsorgsutfordringer ved å tenke annerledes og bedre. Dette er mulighetenes melding”, sier Jonas Gahr Støre, mens helse- og omsorgsminister Bent Høie sier: ” med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen”.

Stortingsmelding 26 – Fremtidens primærhelsetjeneste reiser noen viktige aktuelle spørsmål og vi mener at akupunktørene så absolutt bør være med her. Akupunkturforeningen er opptatt av pasientsikkerhet og ønsker å bli en del av primærhelsetjenesten.

Nær halvparten av befolkningen tror at akupunktører er autorisert helsepersonell, noe de ikke er fordi myndighetene fraskriver seg ansvar.

Befolkningen blir lurt – hvem som helst kan kalle seg akupunktør, useriøse aktører uten utdanning og kvalifikasjoner kan behandle pasienter med nåler – du kan kjøpe en bok og kalle deg akupunktør. Hvor er pasientsikkerheten i dette? Pasientrisiko er først og fremst knyttet til behandlere som ikke har tilstrekkelige teoretiske og praktisk utdanning og som mangler nødvendige kvalifikasjoner og egnethet.

Akupunkturforeningen søkte om autorisasjon i 2009 og fikk avslag i 2014. Det tok politikerne 5 år  og to forskjellige regjeringer til å bestemme seg for å snu tommelen ned for pasientsikkerhet. Akupunkturforeningen hevder at det er nødvendig med en lang utdanning og gode kvalifikasjoner for å få lov til å kalle seg akupunktør.

Leger både benytter seg av og henviser til akupunktur.

Akupunktur benyttes i dag i de fleste sykehus, vi er i dag en  integrert del av Helsetjenesten i Norge, men vi er ikke helsepersonell.

Vi har god dokumentasjon på at akupunktur virker og at behandlingsformen er kostnadseffektiv.

Vi har en høyskoleutdanning godkjent av Kunnskapsdepartementet og NOKUT som gir graden bachelor på lik linje med sykepleiere, fysioterapeuter etc.

Akupunkturforeningen ønsker å bli en del av primærhelsetjenesten, vi ønsker å bli autorisert for å fremme pasientsikkerheten. Det bør derfor stilles krav både til utdanning og egnethet for behandleren.

Selv om akupunktur i dag er en integrert del av helsetjeneste, står ikke akupunktur nevnt med ett eneste ord i stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. Akupunktur i Norge har kommet for å bli. Myndighetene og politikerne kan velge å ta dette på alvor, noe de vil vise gjennom å innlemme oss i autorisasjonsordningen og i primærhelsetjenesten.

I stortingsmeldingen etterlyses nye behov, annen kompetanse, innovasjon og behov for nye typer tjenester innen hjemmebasert omsorg. Dette kan være et framtidig rom for akupunktørene, hvor det kan tilbys ny kompetanse som supplerer den tradisjonelle medisinen.

I Norge har det i lang tid vært arbeidet med å endre brukerrollen og å sette pasienten i sentrum. Denne regjeringen hevder at de har enda høyere ambisjoner på dette området. Hvis pasienten skal settes i sentrum, må også pasientens ønsker tas på alvor. Brukerundersøkelser viser at mange pasienter ønsker våre tjenester.

Akupunktørene må bli en del av primærhelsetjenesten!

#‎akupunkturensdag‬ ‪#‎autoriserakupunktørenenå‬