Bemanningen i Akupunkturforeningens sekretariat

Sekretariatet i Tvetenveien 152 i Oslo er vanligvis betjent av generalsekretær på fulltid, samt to konsulenter på deltid. Vi har åpent for besøk mellom kl.10 og 15. Telefontid mellom kl.9 og 16.
Får du ikke svar på telefon, send en e-post til info@akupunktur.no.
Pressekontakt og andre viktige henvendelser og hastesaker: kontakt Magnhild Bugge på tlf: 90993593 eller styreleder@akupunktur.no.