Arne Kausland ble hedret som nytt æresmedlem på Landsmøtet i mars 2011.

Akupunkturforeningen gratulerer Arne Kausland med utnevnelsen.

Her er styrets begrunnelse for utnevnelsen: Styret foreslår å utnevne Arne Kausland til æresmedlem. Arne er absolutt en av akupunktørpionerene i Norge. Han tok sin akupunkturutdanning ved International College of Oriental Medicine (ICOM) i England tidlig på 1980-tallet – og kan feire 30 års jubileum som akupunktør i år. Det er også 30 år siden han startet opp Trondheims første akupunkturklinikk. Utdanning i urtemedisin gjennomførte han i perioden 1986-1988, ved Chinese Herbal Seminars i England.

Arne har også undervist i akupunktur og etter hvert kinesisk urtemedisin, først ved ICOMs norske avdeling, deretter ved Norsk akupunkturskole i mange år og til slutt ved Nordisk akupunkturskole.

Arne har også sittet i Akupunkturforeningens styre siden oppstarten i 2005. Før det satt han i NFKAs styre i mange år. Til sammen har han vært tillitsvalgt i disse to styrene i 25 år.

Det er likevel ikke for lang og tro tjeneste styret mener Arne fortjener et æresmedlemskap, selv om det absolutt står respekt av det også! Det er først og fremst hans faglige engasjement og hans innsats på den internasjonale arenaen som er årsaken til at styret mener Arne fortjener et æresmedlemskap.

Arne er dypt og inderlig opptatt av tradisjonell kinesisk medisin, særlig akupunktur og urter. Så brennende engasjert er han, at han til og med har kjøpt seg leilighet i Beijing. Han drar til Beijing mange ganger i året for å hospitere på anerkjente TKM- sykehus for å lære mer om dette fantastiske faget. I tillegg går han på språkskole og snakker kinesisk. Vi håper at vi med denne æresbevisningen kan kaste lys over hans nysgjerrige, lærevillige og kjærlige holdning til faget – og vi håper at det kan være en inspirasjon for andre av foreningens medlemmer.

I tillegg til sitt engasjement i selve faget, er Arnes bidrag på den internasjonale TKM-arenaen også betydelig. Han har vært visepresident i WFAS siden 2004, og før det var han vanlig styremedlem i fire år. Han er også Akupunkturforeningens representant i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet og sitter i ISO TC249.

For de av oss som har vært så heldige å følge Arne i dette arbeidet, kan vi ikke si annet enn at det er imponerende hvordan hans kultur- og fagforståelse bidrar til å skape dialog og samarbeid. Ønske om samarbeid har også preget hans foreningsarbeid for øvrig.

Arne Kausland er vårt tredje æresmedlem. Tidligere har Bernt Rognlien og Bjørn Rismyhr fått denne tittelen for deres mangeårige arbeid for akupunktur i Norge. Vi gratulerer!