Bjørn Rismyhr ble utnevnt til æresmedlem i Akupunkturforeningen på Landsmøte i 14. mars 2009

Akupunkturforeningen gratulerer Bjørn Rismyhr med utnevnelsen.

Her er styrets begrunnelse for utnevnelsen: Bjørn Rismyhr har etter Styrets mening gjort en særlig god innsats for akupunkturfaget, blant annet gjennom sitt mangeårige engasjement for å opplyse både leger og studenter om både klassisk og ”moderne” akupunkturs virkemåte. Men den viktigste årsaken til at Styret ønsker å ære Bjørn Rismyhr på denne måten, er ikke hans skole- og undervisningsrolle, men hans rolle som foreningsmann!

Den brobyggerrollen han som leder av NAHO inntok i forbindelse med sammenslåingen av NAHO og NFKA står det stor respekt av. I utgangspunktet var ikke klimaet mellom de to foreningene særlig godt og det var nok ingen av foreningene som var sikre på utfallet da de første sonderingene om sammenslåing fant sted. Hadde det ikke vært for hans innsats og tro på visjonen om at man kommer så mye lengre med samarbeid enn ved å motarbeide hverandre, ville det ikke vært noe ”NAFO” i dag.

Fra 2005 har han vært nestleder av NAFO og har i den forbindelse bidratt til fruktbare diskusjoner med sitt engasjement, sin faglighet og humor. Fordi han nå trer ut av sitt engasjement som tillitsvalgt for NAFO, synes Styret at tidspunktet for å ære ham er nå. Styret innstiller med dette Bjørn Rismyhr til æresmedlem, og ber Landsmøtet støtte forslaget.

Bjørn Rismyhr er Akupunkturforeningens andre æresmedlem. Tidligere har Bernt Rognlien fått denne tittelen for sitt mangeårige arbeid for akupunktur i Norge. Vi gratulerer!