Verdensdagen for psykisk helse 7. april

Minst 25% av kvinner og 15% av menn i Norge, vil i løpet av livet oppleve en depresjon som trenger behandling (1).

En depresjon oppleves som gledesløshet, lav interesse for aktivitet som før var gøy, lite energi og lavt stemningsleie. Dette er følelser som de fleste kjenner på av og til, slik at for å få en diagnose så må tilstanden ha hatt en varighet på over 2 uker.

Når en person har en klinisk depresjon, kan disse problemene bli kroniske eller tilbakevendende og vil forstyrre dagliglivet. Depresjon kan også føre til andre symptomer som nedstemthet , tap av interesse for morsomme aktiviteter, angst, irritabilitet, lav selvfølelse,forstyrret søvn eller appetitt , vektendring, tretthet, manglende motivasjon, nedsatt konsentrasjon eller sexlyst, fysisk smerte ,og selvmordstanker (2,3).

Depresjon skyldes sannsynligvis en kombinasjon av genetiske, biokjemiske, miljømessige og psykologiske faktorer. Det kan utløses av stressende  hendelser ,som for eksempel sorg, sykdom, samlivsproblemer eller økonomiske vanskeligheter.

Førstelinje behandling av depresjon er medikamenter ( SSRI), men over halvparten responderer ikke så veldig godt på disse.

Referanser:

(1)  https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-en-oversikt/

(2)  Mintel/YouGov. Depression poll commissioned by the British Association for Counselling and Psychotherapy. 2006 Apr.

(3)  Stewart DE, Gucciardi E, Grace SL; Depression. BMC Women`s Health. 2004 Aug 25;4 Suppl 1:S19.

(4)  FavaMDiagnosis and definition of treatment-resistant depression. Biol Psychiatry 2003; 53: 649- 59.  http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3223(03)00231-2

 

Hvordan kan akupunktur hjelpe?

De siste årene har det blitt publisert to systematiske oversikter som oppsummerer forskningen som er utført på akupunktur for depresjon (Chan 2015 og Bosch 2015).

Chan konkluderte med at akupunktur sammen med SSRI (serotonin reopptaks-hemmere/ antidepressive medikamenter) har bedre effekt enn SSRI alene, hos pasienter med moderat til alvorlig depresjon. Bosch konkluderte med at elektroakupunktur har bedre effekt enn manuell akupunktur spesielt når det gjelder å øke søvnkvalitet, humør og livskvalitet.Det ble også målt bivirkninger i begge metaanalysene, og konklusjonen var at akupunktur er en trygg behandlingsform for personer med depresjon.

Etter dette har det også blitt publisert en randomisert kontrollert studie (RCT) fra universitetet i York av svært høy kvalitet (MacPherson 2016). 755 pasienter med moderat til alvorlig depresjon ble randomsiert (inndelt) i 3 grupper, hvor den ene gruppen fikk standard behandling (medisiner eller samtale med fastlege) sammen med akupunktur, den andre gruppen fikk standard behandling sammen med psykoterapi, og den tredje gruppen fikk bare standard behandling. Konklusjonen til forfatterene var at både akupunktur og psykoterapi sammen med standard behandling ga begge en signifikant reduksjon av symptomer på depresjon sammenlignet med standard behandling alene, det var ingen alvorlige bivirkninger relatert til behandlingene, og akupunktur var mest kostnadseffektivt. Effekten vedvarte også 12 mnd.etter behandling.

Referanser:

MacPherson H, Vickers A, Bland M, Torgerson D, Corbett M, Spackman E, et al. Acupuncture for chronic pain and depression in primary care: a programme of research. Programme Grants Appl Res 2017;5(3): https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/pgfar/pgfar05030#/s6

 

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. Disse biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske mekanismer, og dermed fremmer fysisk og følelsesmessig velvære.

Grunnforskning som har vist at akupunktur kan være spesielt nyttig ved depresjon:

  • Studier tyder på at akupunktur kan ha en bestemt positiv effekt på depresjon ved å endre hjernens følelseskjemi ved å øke produksjonen av serotonin (Sprott 1998) og endorfiner (Wang 2010).
  • Akupunktur kan også være nyttig ved depresjon ved å virke gjennom andre nevrokjemiske baner inkludert de som involverer dopamin (Scott 1997), noradrenalin (Han 1986), kortisol (Han 2004) og neuropeptid Y (Pohl 2002).
  • Stimulering av visse akupunkturpunkter har vist seg å påvirke deler av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremme avslapning og deaktivering av "den analytiske” hjernen som er ansvarlig for angst og bekymring (Hui 2010). Stress-induserte endringer i adferd og biokjemi kan reverseres (Kim 2009).
  • Noe forskning tyder på at depresjon er assosiert med dysfunksjon ved at deler av den hvilende hjernen kommuniserer med hverandre (Broyd 2008); akupunktur har vist seg å være i stand til å endre "standardmodus nettverket `(Dhond 2007), men effekten går utover det av forventning / placebo (Hui 2010).
  • Akupunktur kan trygt kombineres med konvensjonelle medisinske behandlinger som anti-depressiva, og kan bidra til å redusere bivirkninger og forbedre gunstige effekter (Zhang 2007).
  • Akupunkturbehandling kan også bidra til å løse fysiske plager som kroniske smerter (Zhao 2008), som kan være en medvirkende årsak til depresjon. I tillegg til å tilby akupunktur og relaterte terapier, vil akupunktører ofte gi forslag og motivere til kostholdsendring, trening, bedre søvnrutiner og andre livsstilsendringer som kan være nyttig i å overvinne depresjon.
  • Til slutt; mennesker som sliter med å takle depresjon vil vanligvis finne det nyttig til å treffe en støttende terapeut på en jevnlig basis.