Er du klar for allergisesongen?

Vårt medlem Akupunktør Ingvild Espejord ved Skedsmo Senter har blitt intervjuet av Romerikes Blad. Hun har lang erfaring med å behandle pasienter for pollenallergi. Hun setter nåler som demper plagene i pollensesongen. Det reduserer kløe, rennende øyne og tretthet.

Ifølge Espejord er mange ikke klar over at man kan forebygge ved å ta behandling utenom pollensesongen. De som gjennom går denne behandlingen får gjerne færre symptomer når sesongen er i gang og mindre behov for medisiner.

Her kan du lese hele artikkelen om allergi i Romerikes Blad: https://www.rb.no/helse/allergi/var/klar-for-pollen-sesongen-her-er-tipsene/s/5-43-487574

Fra vårt faktaark om allergisk rhinitt:

Allergisk rhinitt (flerårig og sesong) påvirker rundt 10-40% av befolkningen
over hele verden og har store helse- og økonomiske konsekvenser for samfunnet (1). Tilstanden kan påvirke flere organsystemer og forårsake mange symptomer. Typiske symptomer er nysing, kløe, tett nese og rennende nese med vannaktig sekret. Øyesymptomer (f.eks røde øyne, kløende og rennende øyne) hoste, tungpustethet og kortpustethet, kløe i munnen og andre systemiske symptomer som tretthet, feber, trykkfølelse i hodet, og kløe er også vanlige symptomer(2).

Risikofaktorer inkluderer personlig eller familiehistorie med atopi ellerandre allergiske lidelser, mannlig kjønn, fødselsrekkefølge (økt risiko sees hos førstefødte), og liten familiestørrelse (3,4). Allergisk rhinitt kan forringelivskvalitet, forstyrrer arbeid, søvn, og fritidsaktiviteter (5). Hensikten med konvensjonelle behandlinger for allergisk rhinitt er å minimalisere eller eliminere symptomer, forbedre livskvaliteten og redusere risikoen for å utvikle andre sykdommer. Medisiner som blir foreskrevet er lokale eller systemiske antihistaminer, kortikosteroider, leukotriene reseptorantagonister og medisiner som minsker hevelse i slimhinner. De siste årene har hyposensibiliering også blitt mer vanlig. Dette er små doser av stoffene man reagere på over flere år. Over tid vil kroppen da venne seg til disse stoffene, og dosen kan økes. Etter hvert vil dette føre til at de allergiske reaksjonene mot disse stoffene avtar og i beste fall opphører (6).

Referanser:
(1) Sibbald B, Rink E. Epidemiology of seasonal and perennial rhinitis;
clinical presentation and medical history. Thorax 1991; 46: 895-901.
(2) Lund VJ, Aaronsen D, Bousquet J, et al. International consensus report
on the diagnosis and management of rhinitis.
Allergy 1994; 49: 1-34
(3) Parikh A, Scadding GK. Seasonal allergic rhinitis. BMJ 1997; 314:1392.
(4) Ross AM, Fleming DM. Incidence of allergic rhinitis in general practice, 1981-92. BMJ 1994; 308: 897-900
(5) Blaiss MS. Quality of life in allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 1999; 83: 449-454.
(6) http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/allergisk-nesetetthet-
3439.html?page=6

Hvordan kan akupunktur hjelpe?
Akupunktur og moxa kan være en trygg og effektiv behandling for allergisk rhinitt med effekt ut over konvensjonell medisin, viste en systematisk oversiktsartikkel (Xiao 2009). En annen systematisk oversikt viste at
akupunktur kan lindre symptomer på helårsrhinitt (Lee 2009), og at øre-akupressur har like god effekt som antihistaminer (Zhang 2010). Forfatterne konkluderer også med at studiene er av dårlig kvalitet, og at flere randomiserte kontrollerte studier av høy kvalitet trengs for å trekke en slutning på effekten av akupunktur for allergisk rhinitt, spesielt den sesongavhengige allergien (Roberts 2008; Lee 2009, Xiao 2009; Zhang 2010). Flere randomiserte kontrollerte studier fant at akupunktur som et supplement til standard behandling for allergisk rhinitt gir klinisk relevante og vedvarende tilleggseffekter (Brinkhaus 2008) og er kostnadseffektivt (Witt 2009). Slike studier har også funnet at akupunktur gir god effekt i symptomatisk behandling av flerårig rhinitt (Xue 2007) og at akupunktur er mer effektivt enn narreakupunktur til å redusere symptomscore for vedvarende allergisk rhinitt og øke symptomfrie dager (Ng 2004). (Se tabell nedenfor).

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. Disse biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske miljø, og dermed fremmer fysisk og følelsesmessig velvære. Stimulering av enkelte akupunkturpunkter har vist seg å påvirke områder av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress (Hui 2010).

Akupunktur kan bidra til å lindre hovne slimhinner og smerter hos personer med allergisk rhinitt ved å:

Regulere nivåer av IgE og cytokiner, signalmolekyler som kommer av allergisk reaksjon på ytre allergener (Ng 2004; Rao 2006; Roberts 2008).

Stimulere nerver som ligger i muskler og andre vev, noe som fører til frigivelse av endorfiner og andre nevrohormoner som videre endrer oppfattelsen av smerter i hjernen og ryggmargen (Pomeranz, 1987; Han 2004; Zhao 2008; Cheng 2009).

Redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Zijlstra 2003; Kavoussi 2007)

Styrke aktivitet i de naturlige “killer” cellene og balansere antall og forholdet mellom immuncelletyper (Kawakita 2008)

Øke den lokale mikrosirkulasjonen (Komori 2009), som reduserer hevelse.

Nøkkelord:

akupunktør