Medisinsk akupunktur, klassisk akupunktur, dryneedling, nålebehandling, IMS osv. "Kjært barn har mange navn".

Våre medlemmer har kompetanse og en solid utdannelse innenfor alle områdene.

#KvalifiserteAkupunktører #SolidUtdanning #Pasientsikkerhet

Akupunktur er en personlig behandling der behandlingen er skreddersydd for hver pasient med sine egne særtrekk, behov og preferanser under hvert trinn av behandlingen.

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Akupunktur har eksistert som behandlingsmetode i over 2000 år. I tillegg til akupunktur er det innenfor tradisjonell kinesisk medisin (TKM) flere behandlingsformer; blant annet kinesisk urtemedisin, kostholdsterapi, moxa (varme på/mot akupunkturpunkter), kopping, Tuina-massasje og treningsformer (Qi Gong og Tai Chi).

Det skilles gjerne mellom to hovedformer for akupunktur:
1) Klassisk akupunktur (tradisjonell eller kinesisk akupunktur)
2) Medisinsk akupunktur (f.eks triggerpunktsbehandling/dry-needling/IMS

I klassisk akupunktur støtter man seg til teorier i tradisjonell kinesisk medisin i tillegg til teorier innen vestlig medisin, mens man i medisinsk akupunktur kun baserer seg på teorier innen vestlig medisin.

Medlemmer av Akupunkturforeningen er opplært i begge typer akupunkturbehandling.

Akupunkturforeningen har gjennom en årrekke arbeidet for at de som skal utøve akupunktur skal ha et faglig forsvarlig nivå på sin utdanning i akupunktur. På bakgrunn av nasjonalt- og internasjonalt arbeid, har vi konkludert med at en 4-årig utdanning tilsvarende 240 studiepoeng, er riktig nivå for å godkjenne et fullverdig medlemskap. Av disse studiepoengene skal 90 være i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære. Vi har søkt om autorisasjon to ganger på dette utdannelsesnivået, men dessverre fått avslag.

En kvalifisert akupunktør som skal behandle pasienter med fysiske og psykiske sykdommer, skal etter vårt synspunkt minimum tilfredsstille disse kravene for å kunne gi en faglig forsvarlig behandling.