Forskere har funnet at behandlingsformen akupunktur kan redusere menstruasjonssmerter med 50%

Menstruasjonssmerter eller primær dysmenoré er et stort problem for mange kvinner. Mer enn halvparten av kvinnene i studien fikk en smertereduksjon på minst 50% i løpet av de tre månedene behandlingen varte. For noen vedvarte dette 12 måneder senere. 

 

Kvinnene ble delt i fire ulike grupper: lavfrekvent manuell akupunktur, høyfrekvent manuell akupunktur, lavfrekvent elektroakupunktur og høyfrekvent elektroakupunktur. De fikk differensiert og individualisert behandling over tre måneder etter kinesisk medisinske prinsipper.

Tolv behandlinger ble utført over tre menstruasjonssykluser, enten en gang i uken eller tre ganger i uken før menstruasjon. Alle gruppene fikk behandling i de første 48 timene av menstruasjonen.

Studien fant at manuell stimulering av akupunkturnålene - og ikke elektrisk stimulering, ga redusert behov for smertestillende medikamenter og i tillegg reduserte symptomer som hodepine og kvalme. Over halvparten av kvinnene fikk en smertereduksjon på minst 50% i løpet av de tre månedene behandlingen varte. 

Dette er gledelig funn ettersom bruk av smertestillende medikamenter ofte har en rekke alvorlige bivirkninger.

Finn din akupunktør på www.akupunktur.no
#KvalifiserteAkupunktører #SolidUtdanning #Pasientsikkerhet

Her kan du lese hele artikkelen i Daily Maiil: http://www.dailymail.co.uk/health/article-4940780/Acupuncture-reduce-period-pain-YEAR.html

Her kan du lese originalartikkelen i PLOS ONE: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180177