Organisasjonen

Akupunkturforeningens høyeste organ er landsmøtet, som velger hvem som skal sitte i de forskjellige verv i styret, faglig utvalg, etisk råd, valgkomiteen og etter- og videreutdanningsutvalget.

Styret ansetter generalsekretær som er leder av Akupunkturforeningens sekretariat. Det er styret som utnevner bivirkningsnemda (pasientskadeutvalget).

Akupunkturforeningens sekretariat:
Generalsekretær Erik Nygaard
tlf: 22 41 78 88, epost: erik@akupunktur.no

Konsulent Merete Lindén Dahle (tirsdag, onsdag og torsdag)
tlf: 22 41 78 88, epost: merete@akupunktur.no

Konsulent Hege Damsgaard Helsing (mandag, tirsdag, onsdag)
tlf: 22 41 78 88, epost: hege@akupunktur.no

Besøksadresse:
Tvetenveien 152 l 0671 OSLO
telefon:  22 41 78 88 eller 22 41 78 89
e-post:  info@akupunktur.no
webside: www.akupunktur.no

org.nr: 971 545 437