Tillitsvalgte


Det årlige landsmøtet velger representanter til styret, faglig utvalg, etisk råd, etter- og videreutdanningsutvalget og valgkomitéen. Fra 11. mars 2017 har Akupunkturforeningen disse tillitsvalgte:

Styret 
 
Styreleder:

Magnhild Bugge, magnhild.bugge@gmail.com, M: 909 93 593

Styremedlemmer:

Bernt Rognlien, bernt.rognlien@balderklinikken.no, M: 958 99 875

Mona Solberg, solbergmon@gmail.com, M: 415 53 015

Jeanette Johannessen, jeanettejohanne@hotmail.com, M: 41446337

Fride Møller, fridemoller@gmail.com, M: 976 09 762

Arne Kausland, arn-kaus@online.no, M: 995 33 677

Varamedlem:

Eveline Smith, eveline.s.smith@gmail.com, M: 95034 887

Joakim Taraldsen, joakim.taraldsen@gmail.com, M: 405 46 689

 


Faglig utvalg

Faglig utvalg er styrets rådgivende organ i faglige spørsmål.

Medlemmer:

Silje Christine Røkke, silje.roekke@gmail.com, M: 64 95 02 81, Vestby fysikalske institutt, Vestheimv 31, 1540 Vestby.

Trond Johannessen, trond@phoenixklinikken.no, M: 92 69 50 59, Phoenix klinikken, Møllergata 12-14, 1079 Oslo.

Olav Kise, okise@klinikk10A.no, M: 22 59 03 10, Klinikk 10A, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo.

Varamedlemmer:

Ronnie Hilland, ro-hil@online.no, M: 55 33 65 40, Hilland Fysikalske institutt, Øvre Korskirkealm.40,5017 Bergen.

Kristine Finkenhagen, kristine.finkenhagen@hotmail.com, M: 406 35 523

 


Etisk råd

Etisk råd er styrets rådgivende organ i spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold.

Medlemmer:

Andrew Clayton Fritsch, andy@apexklinikken.no, M: 95 83 03 19
Apexklinikken, Fyrstikkalléen 3B, 0661 Oslo.

Grethe Smedstuen, gretesme@gmail.com, T: 22 27 49 10

Ann Kristin Gulsrud, anne.kristin.gulsrud@sf-nett.no, T:35 55 82 90
M:908 63 787, Grenland Akupunktur og Helse, Skiensgt. 12, 3912 Porsgrunn

Cathrine Nordberg, under.utvikling@gmail.com, M: 990 19 659


Varamedlem:

Trond Lien, lien.trond@gmail.com, M: 476 61 655


Etter- og videreutdanningsutvalg

Etter- og videreutdanningsutvalget legger til rette for kontinuerlig faglig oppdatering av Akupunkturforeningens medlemmer, ved å arrangere kurs innenfor tema og områder som er aktuelle for en akupunktørs praksis.

Medlemmer:

Anja Gravdal, agravdal@hotmail.com, T: 67 54 06 07, M: 996 48 788, Naturmedisinsk klinikk Sandvika, Løkketangen 10a, 1337 Sandvika

Mette Dagny Hopland Trolie, mettetro@gmail.com, M: 915 76 154
Askøy akupunktur, Boks 119, 5321 Kleppestø

Lise Beate Nielsen, libeni@online.no. M: 97171999
Stikk Innom Akupunktur, Åstorget - Raveien 2, 1430 Ås.

Varamedlemmer:

Knut Lembach-Beylegaard, knut.aku@gmail.com, M: 472 89 243

Elisabeth Evensen, evensen94@gmail.com, M: 411 40 913


Valgkomiteen

Valgkomiteen sørger for at det foreligger et tilstrekkelig antall kandidater til de valg som foretas under foreningens landsmøter.

Medlemmer:

Ann-Jeanette Berge Sandven, akupunkturbergen@gmail.com, M: 90113355, Nemus.

Angelika Karsrud, akarsrud@online.no, M: 47 39 61 66, Klinikk Angelica Sinensis, Gamlegata 21, 3810 Gvarv.

Ildiko Balog, ildiko-b@online.no, M: 40 67 08 85, Anyu klinikken, Skårersletta 18, 1473 Lørenskog.

Varamedlemmer:

Brynjulf Haugan, brynjulfhaugan@mac.com, M: 986 57 939

Vidar Asbjørnsen, asbjornsenakupunktur@gmail.com, M: 410 07 976