Lover og regler

Akupunkturforeningens medlemmer plikter å følge foreningens eget regelverk, i tillegg til aktuelt offentlig lovverk, det vil si lover og forskrifter vedtatt av offentlige myndigheter.

Vedtekter for Akupunkturforeningen

Yrkesetiske regler

Regler for faglig utvalg

Regler for etter- og videreutdanningskomitéen

Regler for valgkomiteen

Offentlig regelverk