Kandidatmedlemskap

Tilfredsstiller du ikke kravet om studiepoeng i medisin fag for fullverdig medlemskap? Da kan du søke om kandidatmedlemskap.

Søkere som ikke oppfyller Akupunkturforeningens krav til fullverdig medlemskap, dvs ikke innehar 240 studiepoeng (sp) (hvorav minst 120 sp i akupunkturfag og 90 sp i medisinfag), har rett til å være kandidatmedlem i perioden hvor de oppgraderer sin kompetanse. Det kan nevnes at bachelorgrad i akupunktur bare gir 180 sp.

 

Som kandidatmedlem har du

Stemmerett og kan velges i verv, tilgang på rabatterte kurs, Får medlemsbladet deQi, Kan bruke tittelen Akupunktør MAF, søkbar i "finn din Akupunktør" på www.akupunktur.no, Medlemsrabatter, Rimelig ansvarsforskring (275,- året), Tilgang på interne medlemsgrupper

Kandidat- vs fullverdig medlem

Kandidatmedlemskap skiller seg ikke mye fra fullverdig medlemskap. Landsmøtet i 2016 vedtok at kandidatmedlemmer får stemmerett på landsmøtet, og kan velges til verv i Akupunkturforeningen. Kandidatmedlemmer har i tillegg rett til å delta på kurs, motta foreningens tidsskrift, og til å tegne ansvarsforsikring gjennom foreningen. Kandidatmedlemskap gjelder for en periode av inntil tre år. Perioden kan forlenges etter begrunnet søknad.

Krav til kandidatmedlemskap

Kandidatmedlemskapet er et «ventende medlemskap» til man har tatt de manglende fagene for å tilfredsstille kravet for fullverdigmedlemskap. Kandidatmedlemskap gjelder normalt for en periode av inntil tre år. Perioden kan forlenges etter begrunnet søknad til info@akupunktur.no.

Utdanning

Høyskolen Kristiania kan tilby råd og forslag til relevante påbygningsmoduler i medisinfag.

Søkere med utdannelse fra andre skoler enn Høyskolen Kristiania (f.eks fra utlandet) må kunne dokumentere at den er på samme nivå. Akademiske grader (Bachelor/Master) må godkjennes av NOKUTSøkere med akupunkturutdannelse fra andre skoler kan bli bedt om å avlegge en praktisk prøve.

Helsepersonell

Søkere som er autorisert helsepersonell som påbegynte sitt akupunkturstudie etter april 2008. Må dokumentere at de har minst 90 studiepoeng i medisinske fag som anatomi, fysiologi og sykdomslære. Her er en oversikt over eventuelt nødvendige studiepoeng i medisinfag i de ulike helseutdanningene.

Realkompetanse?

Foreningen har åpnet for å kunne innvilge fritak for inntil 10 stp ved å vurdere annen helserelevant utdannelse og/eller helseyrkeserfaring. Søkeren må selv sørge for dokumentasjon (vitnemål, fag-/studiepoengoversikt, attester o.l.) og argumentere for at dette er relevant i forhold til våre medlemskrav og evt rollen som akupunktør. Akupunkturforeningen vurderer søknadene og forbeholder seg retten til å gi avslag til svake søknader.

Hvordan søke?

Send inn søknadsskjema for kandidatmedlemskap, sammen med kopi av alle relevante vitnemål og attester som dokumenterer fag og studiepoengene, både i akupunktur og medisinfag, og evt autorisasjon som helsepersonell. Det er for tiden ca 3 ukers behandlings-/registreringtid på «enkle» søknader. For søkere med utdannelse fra andre skoler enn Høyskolen Kristiania (inkl.utenlandske skoler), kan behandlingstiden ta noe lenger tid.

Pris

Et medlemskap koster kr. 4500,- + ca kr 530,- (kollektivt medlemskap i SMB Norge) i året. Det meste av dette er fradragsberettiget som fagforeningskontigent på selvangivelsen. I tillegg kommer ansvarsforsikringen på kr. 275,- hvis man ønsker den. Det er tre måneders skriftlig oppsigelse av medlemskapet.