Kurs

Etter- og viderutdanningsutvalget (EVU)

Vi arrangerer kontinuerlig kurs og etterutdanning innen tradisjonell kinesisk medisin for Akupunkturforeningens medlemmer. Vi ønsker å tilby kurs innenfor tema og områder som er aktuelle for en akupunktørs praksis, og holder oss kontinuerlig oppdatert på det som skjer innenfor vårt fagområde, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig gjøre det mulig for Akupunkturforeningens medlemmer å møtes i både faglig og sosiale omgivelser.