Landsmøte i Akupunkturforeningen og FOSMA 2020

Landsmøtet 2020 – Utsatt! 

Landsmøtet skulle opprinnelig finne sted på Høyskolen Kristiania, men pga korona situasjonen, måtte Høyskolen stenge. Akupunkturforeningen takker for mange svar på mail fra medlemmene angående streaming av Landsmøtet 14.mars 2020. Det er hyggelig å se at så mange medlemmer engasjerer seg. Selv om streaming av Landsmøtet ble støttet av et stort flertall (99%), ser vi oss nå dessverre nødt til å utsette landsmøtet. Dette på grunn av den ekstraordinære situasjonen den siste tiden. Vi kommer tilbake med mer informasjon, og ny dato når forholdene ligger bedre til rette for å holde Landsmøtet for 2020. Alumni og tillitsvalgtsamlingen er avlyst.

Nytt Landsmøte 2020 – lørdag 9. mai!

Vi prøver igjen, og vi vil med dette ønske dere velkommen til Landsmøte 2020, lørdag 9. mai 2020 klokken 12.00 – 14.30. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at Landsmøtet skal avholdes digitalt, jf. utsatt Landsmøte den 14. mars 2020.

Før oppstart av Landsmøtet vil dere få tilsendt en e-post fra Akupunkturforeningen med en link der dere vil få tilgang til møtet. Linken sendes til e-postadressen som står registrert på dere i Akupunkturforeningens medlemsregister.

For spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag til tillitsverv eller andre forslag til saksdokumentene, ber vi dere oversende disse til styret til info@akupunktur.no innen mandag 4. mai klokken 16.00. Dette vil lette gjennomføringen av Landsmøtet, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på Landsmøtet.

Stemmegivning på landsmøtet vil skje i questback. Av hensyn til gjennomføring av avstemming ber vi om at alle fullmakter til å avgi stemme skannes og sendes styret til info@akupunktur.no innen fredag 8. mai klokken 12.00. Avstemmingen vil bli lagt opp slik at det vil være mulig å avgi egen stemme og eventuelt stemme etter fullmakt.

Velkommen!

Kjøreregler for Landsmøtet

Saksliste

1. Konstituering av Landsmøtet
a. Velkommen
b. Godkjenning av innkalling
c. Godkjenning av saksliste
d. Valg av ordstyrer
e. Valg av referenter
f. Valg av 2 protokollunderskrivere
g. Valg av tellekorps

2. Akupunkturforeningen 2019
a. Årsrapport
b. Regnskap

3. SMB Norge

4. Innkomne forslag

5. Akupunkturforeningen 2020
a. Virksomhetsplan
b. Ny organisasjonsstruktur
c. Budsjett

6. Valg

Fullmakter: Fra § 12 Landsmøtet: Ingen medlemmer har mer enn én stemme. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt til annet medlem. Ingen medlemmer kan møte med mer enn tre fullmakter. Blankofullmakter aksepteres ikke. I tvilstilfelle kan fullmakten forkastes. Landsmøtet skal godta fullmaktene.

Alle sakspapirer legges ut i løpet av uke 17.

Saksliste FOSMA 2020
1. Årsrapport 2019
2. Regnskap 2019
3. Virksomhetsplan 2020
4. Budsjett 2020
5. Vedtektsendringer i tråd med endringer i Akupunkturforeningens vedtekter
6. Valg i tråd med Akupunkturforeningens valg

 

 

 

Sakspapirer