Landsmøte i Akupunkturforeningen og FOSMA 2020

Tid: Lørdag 14. mars 2020 kl. 14.00-17.00. Pga. registrering ber vi dere møte opp i god tid. Registreringen starter kl 13.30.
Sted: Høyskolen Kristiania, inngang Prinsens gate 7-9, auditorium P2-03.

Etter Landsmøtet arrangerer Høyskolen Kristiania Alumni i samme lokale fra kl. 17.30 – 18.00 for oss akupunktører og for osteopatene. Prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, Christen Krogh, informerer om alumni – Nettverk for samarbeid og kunnskapsdeling mellom deg som tidligere student og Høyskolen Kristiania. Det blir også informasjon om ny videreutdanning i idrettsmedisin på 30 sp for akupunktører og osteopater. Det blir mat, bevertning og tid til litt mingling. Det er hyggelig om du blir med på dette også.

Tillitsvalgtsamlingen vil bli på lørdag 14. mars kl. 19.00, etter Landsmøtet og Alumni. Styret ønsker å gjenta fjorårets vellykkede samling med middag. Mer informasjon om hvor vi møtes, formidles på Landsmøtet.

Kjøreregler for Landsmøtet

Saksliste

1. Konstituering av Landsmøtet
a. Velkommen
b. Godkjenning av innkalling
c. Godkjenning av saksliste
d. Valg av ordstyrer
e. Valg av referenter
f. Valg av 2 protokollunderskrivere
g. Valg av tellekorps

2. Akupunkturforeningen 2019
a. Årsrapport
b. Regnskap

3. SMB Norge

4. Innkomne forslag

5. Akupunkturforeningen 2020
a. Virksomhetsplan
b. Ny organisasjonsstruktur
c. Budsjett

6. Valg

Fullmakter: Fra § 12 Landsmøtet: Ingen medlemmer har mer enn én stemme. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt til annet medlem. Ingen medlemmer kan møte med mer enn tre fullmakter. Blankofullmakter aksepteres ikke. I tvilstilfelle kan fullmakten forkastes. Landsmøtet skal godta fullmaktene.

Sakspapirene legges ut i løpet av uke 9.

Saksliste FOSMA 2020
1. Årsrapport 2019
2. Regnskap 2019
3. Virksomhetsplan 2020
4. Budsjett 2020
5. Vedtektsendringer i tråd med endringer i Akupunkturforeningens vedtekter
6. Valg i tråd med Akupunkturforeningens valg

 

 

 

Sakspapirer