Annonsér i deQI

For annonsering i deQI er annonseprisene:

Sort/hvitt:
1/1 side kr. 4000,-
1/2 side kr. 2500,-
1/4 side kr. 1500,-

Farger:
3.omslagsside kr. 5000.-
Baksiden kr. 6000,-

Ved tegning av årsavtale, det vil si hver av årets tre utgaver, innrømmes 15 % rabatt (gjelder ikke omslagssidene). Alle priser er inkl. mva.

Annonseformat:
1/1 side: 170×257
1/2 side: 170×126
1/4 side: 82×126

Materiellfrister :
nr.1 – 1. mars
nr.2 – 1. oktober

For henvendelser om annonsering ta kontakt.
Email: info@akupunktur.no