Kandidatmedlemskap

Søkere som ikke fyller Akupunkturforeningens krav til fullverdig medlemskap, dvs ikke innehar 240 studiepoeng (sp) (hvorav minst 120 sp i akupunkturfag og 90 sp i medisinfag), har rett til å være kandidatmedlem i perioden hvor de oppgraderer sin kompetanse. Det kan nevnes at bachelorgrad i akupunktur bare gir 180 sp.

Her finner du en oversikt over ulike moduler som gir studiepoeng i medisinfag.

Høyskolen Kristiania kan tilby råd og forslag til relevante påbyggingsmoduler i medisinfag.

Søkere med utdannelse fra andre skoler enn Høyskolen Kristiania (fks fra utlandet) må kunne dokumentere at den er på samme nivå. Akademiske grader (som Bachelor/Master) må godkjennes av NOKUT.

Søkere som er autorisert helsepersonell som påbegynte sitt akupunkturstudium etter april 2008, må dokumentere at de har minst 90 studiepoeng i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære (og minst 240 studiepoeng tilsammen).

Her er en oversikt over eventuelt nødvendige studiepoeng i medisinfag i de ulike helseprofesjonene.

Realkompetanse: Foreningen har åpnet for å kunne innvilge fritak for inntil 10 stp ved å vurdere annen helserelevant utdannelse og/eller helseyrkeserfaring. Søkeren må selv sørge for dokumentasjon (vitnemål, fag-/studiepoengoversikt, attester o.l.) og argumentere for at dette er relevant i forhold til våre medlemskrav og evt rollen som akupunktør. Akupunkturforeningen vurderer søknadene og forbeholder seg retten til å gi avslag til svake søknader.

Kandidatmedlemskap skiller seg ikke mye fra fullverdig medlemskap. Landsmøtet i 2016 vedtok at kandidatmedlemmer får stemmerett på landsmøtet, og kan velges til verv i Akupunkturforeningen. Kandidatmedlemmer har i tillegg rett til å delta på kurs, motta foreningens tidsskrift, og til å tegne ansvarsforsikring gjennom foreningen. Kandidatmedlemskap gjelder for en periode av inntil tre år. Perioden kan forlenges etter begrunnet søknad.

Send inn søknadsskjema for kandidatmedlemskap, sammen med kopi av alle relevante vitnemål og attester som dokumenterer fag og studiepoengene, både i akupunktur og medisinfag, og evt autorisasjon som helsepersonell.

Det er for tiden ca 3 ukers behandlings-/registreringtid på «enkle» søknader. For søkere med utdannelse fra andre skoler enn Høyskolen Kristiania (inkl.utenlandske skoler), kan behandlingstiden ta noe lenger tid.

Et medlemskap koster kr. 4500,- + ca kr 500,- (kollektivt medlemskap i SMB Norge) i året. Det meste av dette er fradragsberettiget som fagforeningskontigent på selvangivelsen. I tillegg kommer ansvarsforsikringen på kr. 275,- hvis man ønsker den. Det er tre måneders skriftlig oppsigelse av medlemskapet.

English applicationform for membership.