Oppslagsverk

Pasientinformasjon: Idrettskader og akupunktur

Skader som har oppstått i forbindelse med idrett kan være alt fra mindre tåskader til store komplekse traumer. Det mest vanlige er bløtvevsskade, men beinbrudd kan også forekomme. Forstuing, overstrekk eller blåmerker er eksempler på bløtvevsskade. Enhver bløtvevsskade kan føre til en ømhet, hevelse, hematom, arr, fibrose og tap av funksjon. De vanligste idrettsskader skjer […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 6. august 2019

Pasientinformasjon: Høyt blodtrykk (hypertensjon) og akupunktur

Hypertensjon er en viktig risikofaktor på verdensbasis for slag (både hjerneinfarkt og hjerneblødning), myokardialt infarkt, hjertesvikt, kronisk nyresykdom, perifer vaskulær sykdom, kognitiv svikt og for tidlig død (1). Hvis tilstanden er ubehandlet skjer ofte en progressiv økning i blodtrykket, noe som kan resultere i en behandlingsresistent tilstand på grunn av skader i blodårer og nyrevev […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 12. mai 2019

Pasientinformasjon: Øvre luftveisinfeksjon og akupunktur

Akutt øvre luftveisvirusinfeksjon er den sykdommen som hyppigst rammer mennesker (1). Småbarn har i gjennomsnitt 7-9 forkjølelser i året, mens voksne har ca. 1-2 forkjølelser per år (2). Forkjølelse er oftest forårsaket av rhinovirus (3). Det er en mild sykdom med kort forløp hvor tidlige symptomer er: hodepine, nysing, frysing, sår hals og etterhvert utvikles […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 9. april 2019

Pasientinformasjon: Angstlidelser og akupunktur

Angstlidelse er en tilstand der hovedsymptomet er angst eller frykt. Symptomene utløses lett og reaksjonen er sterkere enn det situasjonen tilsier. Hjertebank, skjelving, svette, brystsmerter, svimmelhet og pusteproblemer er vanlige symptomer ved angst. Ca 25% av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet (2). Angstlidelser deles ofte inn i undergruppene separasjonsangst, spesifikke […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 13. september 2018

Pasientinformasjon: Cystitt/blærekatarr og akupunktur

Cystitt eller blærekatarr, som også kalles nedre urinveisinfeksjon, er oftest en bakteriell infeksjon i nedre urinveier. Cystitt er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 prosent av alle henvendelsene i allmennpraksis. I aldersgruppen 26 til 30 år er det 100 ganger så mange kvinner som menn som har urinveisinfeksjon. Typiske symptomer er smerter, svie ved vannlating og hyppig […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 18. juli 2018

Pasientinformasjon: Kvalme/oppkast og akupunktur

Kvalme er et vanlig symptom ved en rekke ulike sykdommer og tilstander. Her beskrives kvalme og oppkast etter operasjoner, ved cellegift og svangerskap. Mange pasienter som får cellegift blir kvalme og kaster opp (1,2). Symptomene kan være alvorlige og svekke pasientens livskvalitet (3). Mange får også følelsesmessig utmattelse (4), og økte kreftrelaterte symptomer slik som […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 21. juni 2018