Oppslagsverk

Pasientinformasjon: Leddgikt/revmatoid artritt og akupunktur

Revmatoid artritt, eller leddgikt som det heter på norsk, er en kronisk leddsykdom der kroppens immunforsvar går til angrep på egne celler og vev, og lager betennelse (inflammasjon) i leddhinnene. Leddgikt er en kronisk tilstand som kan forårsake smerte, stivhet, ødeleggelse og deformitet av leddene, redusere fysisk funksjon, livskvalitet og levealder. Det er vanligst at […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 23. september 2022

Pasientinformasjon: Graviditet, fødsel og akupunktur

Det varierer hvordan kvinner opplever endringene i kroppen i et svangerskap og om de opplever plager i svangerskapet. Noen ganger er plagene små og til å leve med, mens det i andre tilfeller kan være behov for egne tiltak. Typiske plager i svangerskapet er kvalme, oppkast, tretthet, søvnproblemer, halsbrann, humørsvingninger, forstoppelse, bekkenløsning og ryggsmerter. Det […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 30. oktober 2020

Pasientinformasjon: Plager i overgangsalder og akupunktur

En kvinnes overgangsalder, kalt menopause, opptrer normalt i 45–55-årsalderen. Gjennomsnittsalderen er 52 år for ikke-røykere, og 50 år for røykere (1). Symptomene ved overgangsalder kan oppstå lenge før menstruasjonene opphører (klimakteriet), faktisk så mye som ti år før. Forandringene inntrer ofte i 40-årene. Når en kvinne nærmer seg menopausen, produserer eggstokkene mindre av to hormoner; […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 7. september 2020

Pasientinformasjon: Menstruasjonssmerter/dysmenorè og akupunktur

Dysmenoré betyr smertefull menstruasjon, og det skilles mellom primær dysmenorè (dvs. uten noe organisk patologi) og sekundær dysmenorè (dvs. assosiert med en patologisk tilstand, slik som endometriose eller ovariecyster). Smerten varer vanligvis mellom 8 -72 timer (1). Unge kvinner har større sannsynlighet for sterke menstruasjonssmerter, enn litt eldre kvinner som har primær dysmenoré. Primær dysmenoré […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 8. juli 2020

Pasientinformasjon: Tennisalbue og akupunktur

Tennisalbue (lateral epikondylitt) er en svært vanlig belastningsskade som gir smerter på utsiden av albuen. Golf albu (medial epikondylitt) gir smerter på innsiden av albuen. Epikondylitt er et resultat av at senene som har sitt utspring på utsiden/innsiden av albuen, utsettes for overbelastning og forekommer vanligvis som følge av gjentatte, ensidige bevegelser. Tennisalbue er en meget vanlig tilstand, mens golfalbue er langt sjeldnere. De fleste som plages med epikondylitt er mellom 30 og 60 år […]

Definisjon, Lidelse, Spørsmål og svar Publisert: 24. juni 2020