Pasientinformasjon: Sykdommer i mage-tarmkanalen og akupunktur

Rundt 2-4 av 1000 personer i Nord-Europa har Ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (1). Begge sykdommene er kroniske gjentagende inflammatoriske sykdommer i mage-tarmkanalen med flere felles kliniske funn. Disse sykdommene har ulike risikofaktorer, genetikk, immunologi, anatomi og histologi og effekten av behandlingen er forskjellig (2). Behandling av Ulcerøs kolitt og Crohns omfatter medisinske og kirurgiske … Fortsett å lese Pasientinformasjon: Sykdommer i mage-tarmkanalen og akupunktur